വീടുവയ്ക്കാൻ ലോൺ എടുക്കുന്നവരോട്: ലോൺ എടുത്ത് ലോൺ (പുൽ ത്തകിടി) വയ്ക്കരുതേ..

യൂറോപ്പിലും അമേരിക്കയിലും ഉള്ള മലയാളികൾക്ക് നാട്ടിൽ വീട് വയ്ക്കൽ ഒരു വെറും ഫാഷനാണ്‌. ജോലിചെയ്യുന്നിടത്ത് 30വർഷം ലോണെടുത്ത് വീട് വാങ്ങും. ലോണടവോ..ലോണടവ്….എന്നാൽ നാട്ടിൽ ഇത്തിരി ഗിമിക്ക് കാണിച്ചില്ലേൽ

വാടക കരാര്‍ അറിയേണ്ടത് എന്തൊക്കെ?

സ്വന്തം ഉടമസ്ഥതയിലുള്ള കെട്ടിടങ്ങള്‍ വാടകയ്ക്ക് നല്‍കുന്നതിലൂടെ മികച്ച വരുമാനം നേടാനാകുമെങ്കിലും പലരും അതിന് ഭയക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമാണ് ഇന്നുള്ളത്. ആവശ്യപ്പെടുന്ന സമയത്ത്

കേരളത്തില്‍ റിയല്‍ എസ്റ്റേറ്റ് മേഖല അവതാളത്തില്‍

എന്താണ് നിര്‍മാണ മേഖലയോട് സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരിനിത്ര വിരോധം? റിയല്‍ എസ്‌റ്റേറ്റ് മേഖലയിലെ വന്‍കിടക്കാര്‍ മുതല്‍ ചെറുകിട ബില്‍ഡര്‍മാര്‍ വരെ ഇപ്പോള്‍

രേഖകളിലെ നിലം കരയാക്കി മാറ്റാം

ബി.റ്റി.ആര്‍ തിരുത്താതെ നിലം കര ആയി മാറില്ല.റെവന്യൂ രേഖകളില്‍ നിലം കരയാക്കി മാറ്റാന്‍ ഡാറ്റാ ബാങ്കിലെ സ്ഥിതി പരിശോധിച്ച് ആവശ്യമായ

Top