30 കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാർ ഇവ ശ്രദ്ധിക്കണം

പുരുഷന്റേയും സ്ത്രീയുടേയും ശരീരഘടന വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ്. പുരുഷന്‍ ബലവാനും ആരോഗ്യദൃഢഗാത്രനും ആവുമ്പോള്‍ സ്ത്രീ പുരുഷനെ അപേക്ഷിച്ച് ആരോഗ്യത്തിന്റേയും കായികശക്തിയുടേയും കാര്യത്തില്‍ അല്‍പം പുറകിലായിരിക്കും. എന്നാല്‍ മുപ്പത് വയസ്സ് കഴിയുന്നതോടെ പുരുഷന്റെ ആരോഗ്യത്തിലും അല്‍പം മാറ്റങ്ങള്‍ വന്ന് തുടങ്ങുന്നു.

മുപ്പത് വയസ്സിനു ശേഷം പുരുഷന്‍മാര്‍ നിര്‍ബന്ധമായും പിന്തുടരേണ്ട ചില കാര്യങ്ങള്‍ ഉണ്ട്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങള്‍ക്ക് വീഴ്ച വരുത്താതിരിക്കാന്‍ പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കണം. അല്ലാത്ത പക്ഷം അതുണ്ടാക്കുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ ഭാവിയില്‍ ഗുരുതര പ്രത്യാഘാതമാണ് ഉണ്ടാക്കുക. എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് പുരുഷന്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് എന്ന് നോക്കാം.
വിഡിയോ കാണുക..!!

 

Top