പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം

ഇന്ന് വിജയദശമി . കുരുന്നുകൾ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കുന്ന ദിവസം .
രാമനാട്ടുകരയിലെ പൂർവ്വവിദ്യാർത്ഥികളായ പാതി വഴിയിൽ പഠിത്തം നിർത്തി ജീവിക്കാൻ വേണ്ടി പല ജോലികൾക്കും ഇറങ്ങി തിരിച്ച മദ്ധ്യ വയസ്ക്കരായ അവർ സന്തോഷത്തിലാണ് . അവർ  പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി സംഗമം നടത്തുന്നു . അതും ആദ്യാക്ഷരം പഠിപ്പിച്ച തങ്കപ്പനാശന്റെ ആശാൻ കളരിയിൽ വച്ച് . ആശാന്റെ വീടിന്റെ അടുത്ത് തന്നെ നാലുകാലുള്ള ഓലകൊണ്ടു മറച്ച ആശാൻ കളരി രൂപം കൊണ്ടു . അതിനുള്ളിൽ പഞ്ചാര മണൽ നിരത്തി. അവശതയിലാണെങ്കിലും വടിയും കുത്തിപ്പിടിച്ചു ആശാനും കൂട്ടത്തിലുണ്ട്.

കാലത്തെ ആദ്യക്ഷരം കുറിക്കാൻ പൂർവ്വ വിദ്യാർത്ഥി വിദ്യാർതഥിനികൾ എത്തി തുടങ്ങി . കടത്തുകാരൻ നാണു ആണ് ആദ്യം എത്തിയത്. പുറകെ മീൻ കച്ചവടം നടത്തുന്ന മുസ്തഫയും കപ്യരായ ജോസഫും എത്തി . കാലം മുല്ലപൂ ചൂടിയ തലയുമായി കർഷക തൊഴിലാളികളായ തങ്കമണിയും, സുലോചനയും, മറിയാമ്മയും ഒന്നിച്ചാണ് വന്നത് . ചായക്കട നടത്തുന്ന നാണു നായരും കറവക്കാരനായ ഭാർഗവനും അങ്ങനെ ഓരോരുത്തരായി എത്തി തുടങ്ങി . രാമനാട്ടുകരയിൽ പല സ്ഥലത്തു വച്ചു പലപ്പോഴും അവരെല്ലാം കണ്ടുമുട്ടുന്നവരാണെങ്കിലും തങ്കപ്പനാശാന്റെ ആശാൻ കളരിയിൽ എത്തിയപ്പോൾ അവരെല്ലാം ആദ്യമായി കണ്ട സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു .
ഈ കൂടി കാഴ്ചക്കു മുൻകൈ എടുത്ത ഗോപലനശാരിയും തെങ്ങ് കയറ്റ തൊഴിലാളിയായ മോഹനനും ഒപ്പം വടിയും കുത്തിപിടിച്ചു തങ്കപ്പനാശാൻ ആശാനും കളരിയിൽ എത്തി . ആശാന്റെ ചൂരൽ നേരത്തെ തന്നെ ഒരു മൂലയിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു .

ആരെയും തിരിച്ചറിയാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിലും തിമിരം മൂടിയ കണ്ണുകൾ തുറക്കാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ട്‌ പല്ലില്ലാത്ത മോണകാട്ടി ആശാൻ എല്ലാവരെയും നോക്കി ചിരിച്ചുകൊണ്ട് വിറയാർന്ന കൈവിരൽകൊണ്ട് പഞ്ചാര മണലിൽ ആദ്യക്ഷരം കുറിച്ചു . ……..ഹരി …..

എല്ലാവരും ഒന്നിച്ചു ആദ്യക്ഷരം എഴുതി ഒന്നിച്ചു ഏറ്റു പറഞ്ഞു . ഹരി…………….

വർഷങ്ങൾക്കു മുന്പുണ്ടായ ഒരു ആശാൻ കളരിയുടെ ഒരു പുനർജന്മതിന്റെ മാറ്റൊലി ആ പരിസരമാകെ പരന്നു .

ഹരി…….. ശ്രീ ….ഗ ണ പ ത യെ ന മ:

Top