അവിവാഹിതരുടെ 10 സംശയങ്ങൾ

ദാമ്പത്യ ജീവിതത്തിനു തയാറെടുക്കുന്ന യുവതീ യുവാക്കൾക്ക് സെക്സിനെകുറിച്ചു നിരവധി ആശങ്കകളും സംശങ്ങളും ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. അവിവാഹിതർ പൊതുവേ ഉന്നയിക്കുന്ന ലൈംഗിക സംശയങ്ങൾക്കുള്ള ശാസ്ത്രീയമായ ഉത്തരങ്ങളാണിത്.

1. പങ്കാളിയെ ലൈംഗികമായി തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ കഴിയുമോ എന്ന് ആശങ്കയുണ്ട്, അതു മാറ്റാനെന്തു ചെയ്യണം?

തൃപ്തിപ്പെടുത്തുക എന്നത് ഒരു കടമയോ ഉത്തരവാദിത്തമോ ആണ്. മറിച്ചു തൃപ്തിപ്പെടുക എന്നത് ഒരു പ്രവൃത്തിയുടെ സംതൃപ്തമായ പര്യവസാനം എന്നാണർഥം. പരസ്പരം തൃപ്തിപ്പെടുത്താൻ മുൻകൈ എടുക്കുന്നതോടൊപ്പം, തൃപ്തി നേടാനുള്ള വഴികൾ കണ്ടെത്തുന്നതും ഇണയുടെ ഉത്തരവാദിത്തമാണ് എന്നാർഥം.

ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ പൊതുവേ ആകാംക്ഷ/ആശങ്കകൾ കൂടുതലുള്ള ഒരു വിഭാഗം സ്ത്രീപുരുഷന്മാർ കേരളത്തിലുണ്ട്. കൗമാരത്തിൽതന്നെ ശാസ്ത്രീയമായ ലൈംഗിക വിദ്യാഭ്യാസം ലഭിക്കാത്തതിന്റെ അഭാവം മൂലമാണിത്. കുട്ടികൾക്കു ലൈംഗികതയെ കുറിച്ചു വ്യക്തമായ അറിവു പകർന്നു നൽകാൻ അച്ഛനമ്മമാർക്കും കുടുംബത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും സമൂഹത്തിത്തിലെ മുതിർന്നവർക്കും അധ്യാപകർക്കും സമൂഹത്തിനും കഴിയണം. ‌

വിവാഹപൂർവ ലൈംഗിക കൗൺസലിങ്, വിവാഹശേഷമുള്ള ലൈംഗിക കൗൺസലിങ് ഇവ രണ്ടും ആവശ്യമാണ്. ലൈംഗിക കാര്യങ്ങളിൽ അറിവു നേട‍ാനും കാര്യങ്ങൾ വസ്തുനിഷ്ഠമായി മനസ്സിലാക്കാനും ലൈംഗിക കൗൺസലിങ് ആവശ്യമാണ്. ലൈംഗിക കൗൺസലിങ്ങിനു മനോരോഗവിദഗ്ധനെ സമ‍ീപിക്കുന്നതാണ് ഉചിതം. മറ്റ് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം തൃപ്തിപ്പെടത്തുന്നതിനെക്കുറിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതില്ല.

2. ആദ്യരാത്രിയിൽ ലൈംഗികബന്ധം ആകാമേ‍ാ? നിയന്ത്രണം വേണമെന്നു പറയുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ്?

വിവാഹച‌ടങ്ങിനുശേഷമുള്ള ആദ്യരാത്രി ലൈംഗികബന്ധം ആകാമെന്നോ, പാ‌ടില്ല എന്നോ ഒരു നിയമമോ നിബന്ധനയോ ഇല്ല. വധുവരന്മാർ‌ തമ്മിൽ ഒരു നല്ല സൗഹൃദബന്ധം പോലും രൂപപ്പെ‌ടുന്നതിനു മുമ്പുള്ള ലൈംഗികബന്ധം അപരിചിതർ തമ്മിൽ നടക്കുന്ന ഒരു ബന്ധം പോലെയായിരിക്കും. ജീവിതത്തിൽ ആദ്യത്തെ അനുഭവവും അനുഭൂതിയും ആയതുകൊണ്ട് ആകാക്ഷയും അപരിചിതത്വവുമെല്ലാം അനുഭൂതിയുടെ ആസ്വാദ്യത കുറയ്ക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. പരിചയവും സൗഹൃദവും രൂപപ്പെട്ട് ഇഷ്ടാനിഷ്ടങ്ങൾ പരസ്പരം മനസ്സിലാക്കി ലൈംഗികബന്ധത്തിനുള്ള മാനസികമായുള്ള സമ്മതത്തോടും തയാറെടുപ്പോടും കൂടിയുള്ള ലൈംഗികബന്ധത്തിന് ആസ്വാദ്യത കൂടും.

വിവാഹത്തിനു മുമ്പു പരിചയവും സൗഹൃദവും നിരന്തരമായ ആശയവിനിമയങ്ങളുള്ളവരിൽ പോലും വിവാഹദിവസത്തെ തിരക്കിട്ട പരിപാടികളുടെ ഇടയിൽ തയാറെടുപ്പില്ലാത്ത ലൈംഗികബന്ധം തുടക്കത്തിലേ താളം തെറ്റാനുള്ള സാധ്യതകൾ കൂട്ടും. ആസ്വാദ്യതയുള്ള, പരിശുദ്ധിയുള്ള ഒരു ലൈംഗികബന്ധത്തിനു രണ്ടു പേരുടെയും മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കണം, സമാധാനമായിരിക്കണം, സംതൃപ്തമായിരിക്കണം, സമൂഹം അംഗികരിച്ച സാഹചര്യവുമായിരിക്കണം. ആദ്യരാത്രി സമൂഹം അംഗീകരിച്ച സാഹചര്യമാണെങ്കിലും ആദ്യരാത്രിയിൽ രണ്ടുപേരുടെയും മനസ്സ് ശാന്തമായിരിക്കില്ല. ആ സാഹചര്യത്തിൽ തിരക്കിട്ടുള്ള ലൈംഗികബന്ധം ഒഴിവാക്കുന്നതാണു നല്ലത്.

3. ശീഘ്രസ്ഖലനം നേരത്തേ തിരിച്ചറിയാമോ? എന്താണ് പരിഹാരം?

ഉത്തേജനത്തിന്റെ പാരമ്യത്തിലെ അനുഭ‍ൂതിയെ സ്ഖലനം എന്നു നിർവചിക്കാം. സ്ഖലനസമയത്ത് ശുക്ലം (പ്രോസ്റ്റേറ്റ് ഗ്രന്ഥിയുടെ ദ്രവവും പുരുഷബീജവും) പുരുഷ ലൈംഗികാവയവത്തിലൂടെ പുറത്തേക്കു വരുന്നു. പുരുഷന്മാരിൽ സ്ഖലനം സ്വയം ഭോഗം ചെയ്യുമ്പോഴും ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴുമാണ് ഉണ്ടാവുന്നത്. ചുരുക്കം ചിലരിൽ സ്വപ്നസ്ഖലനവും ഉണ്ടായേക്കാം. ലൈംഗിക ഉത്തേജനം / പ്രക്രിയ ആരംഭിച്ച് ശരാശരി 4 മുതൽ 10 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പുരുഷന്മാരിൽ സ്ഖലനം ഉണ്ടാവും എന്നു പഠനങ്ങൾ പറയുന്നതെങ്കിലും പ്രായോഗികമായി ഈ സമയക്ലിപ്തതയിൽ അർഥമില്ല. അതിന് ഏറ്റക്കുറച്ചിലുകൾ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിവാഹത്തിനു മുമ്പ് ശീഘ്രസ്ഖലനം ഉണ്ടോ എന്നു കണ്ടെത്താനുള്ള ശ്രമവും ചിന്തയും തന്നെ അപാകതയാണ്.

സ്ത്രീകൾ രതിമൂർച്ഛയിൽ എത്താൻ കൃത്യമായി സമയം പറയുന്നില്ല. ചില സ്ത്രീകളിൽ അടുത്തടുത്ത് പല പ്രാവശ്യം രതിമൂർച്ഛ ഉണ്ടാകാറുണ്ട്. വിവാ‍ഹത്തിനു മുമ്പും പിമ്പും സ്റ്റോപ്പ് വാച്ച് വച്ചു സ്ഖലന സമയം അളന്നു നോക്കുന്നതുതന്നെ ലൈംഗികാംക്ഷ എന്ന മാനസികാവസ്ഥയുടെ ലക്ഷണമാണ്.

4. കന്യാചർമം പൊട്ട‍ുന്നതും രക്തസ്രാവവും ഭയപ്പെടുത്തുന്നു. എന്തു ചെയ്യണം?

കന്യാചർമം എന്ന ശരീരഭാഗം യോനിയുടെ ഏറ്റവും മുൻഭാഗത്തായി കാണുന്നവളരെ ലോലമായ ഒരു ചർമപാളിയാണ്. ചിലരിൽ ജന്മസിദ്ധമായിതന്നെ കന്യാചർമം കാണാറില്ല. 60–70% പെൺകുട്ടികളിലും വളരെ കട്ടി കുറഞ്ഞ ഒരു ചർമമാണിത്. യോനീഭാഗങ്ങൾ കഴുകി വൃത്തിയാക്കുമ്പോഴോ കാഠിന്യമുള്ള ശാരീരിക പ്രവർത്തികളിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴോ ചിലപ്പോൾ ഈ ചർമം പൊട്ടിപ്പോകാറുണ്ട്.

മറ്റു ചിലരിൽ ആദ്യമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിലേർപ്പെടുമ്പോഴാണ് കന്യാചർമം പൊട്ടുന്നത്. ആദ്യ ലൈംഗികബന്ധ സമയത്ത് കന്യാചർമം പൊട്ടുന്നതു ലൈംഗിക ഉത്തേജനത്തിനിടയിൽ പലരും അറിയാറുപോലുമില്ല എന്നത‍ാണു യാഥാർഥ്യം. ചുരുക്കിപ്പറഞ്ഞാൽ കന്യാചർമം ഉണ്ടോ, ഇല്ലയോ, എപ്പോൾ എങ്ങനെ അതു പൊട്ടി എന്നെല്ലാമുള്ള കാര്യങ്ങൾ തികച്ചും അപ്രസ്ക്തമാണ് എന്നു മനസ്സിലാക്കുക.

രണ്ടോമൂന്നോ ശതമാനം പെൺകുട്ടികളിൽ കന്യാചർമം പൊട്ടുമ്പോൾ വളരെ ലഘുവായ രക്തസ്രാവം ഉണ്ടായി എന്നുവരാം. കന്യാകത്വത്തിന്റെ ലക്ഷണമാണ് കന്യാചർമം എന്നും ആദ്യമായി ലൈംഗികബന്ധത്തിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോഴാണ് കന്യാചർമം പൊട്ടുന്നത് എന്നെല്ലാമുള്ള ധാരണകൾ അടിസ്ഥാനമില്ലാത്തതാണ്. ആയിരത്തിൽ ഒന്നോ രണ്ടോ പേർക്കു കട്ടിയുള്ള കന്യാചർമം കണ്ടെന്നു വരാം. അത്തരത്തിലുള്ള കന്യാ ചർമം പൊട്ടുമ്പോൾ വളരെ ലഘുവായ വേദനയും രക്തസ്രാവവും ഉണ്ടായി എന്നുവരാം. കന്യാചർമത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചിന്തകൾ തികച്ചും അപ്രസക്തമാണ്.

5. ലിംഗവലുപ്പം കുറഞ്ഞാൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ടോ?

ലിംഗവലുപ്പം ലൈംഗികതയിൽ തികച്ചും അപ്രസക്തമാണ്. മ‍ാനസികമായ പൊരുത്തവും പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹപരിഗണനകളുമാണ് ലൈംഗികതയുടെ ആരംഭവും അവസാനവും. പുരുഷന്റെ ഭംഗി പല സ്ത്ര‍ീകളും പലവിധത്തിലാണ് ആസ്വദിക്കുന്നത്. അസാധാരണമായ വലുപ്പമുള്ള ശരീരവും ലിംഗമടക്കമുള്ള ശാരീരിക അവയവങ്ങളും പല സ്ത്ര‍ീകളിലും ഭയവും ഉത്കണ്ഠയുമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. ലൈംഗികബന്ധത്ത‍ിൽ ഏർപ്പെടുമ്പോൾ വേദനയുണ്ടാകുമോ എന്ന ഭീതിയും വരാം.

Top