തലസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു

തിരുവനന്തപുരം: തമലത്ത് ബിജെപി പ്രവർത്തകന് വെട്ടേറ്റു. വെട്ടേറ്റ പ്രശാന്തിനെ മെഡിക്കൽ കൊളജ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റി. കൊടിമരം സ്ഥാപിക്കുന്നതിലെ തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിലേക്ക് നയിച്ചത്.

Top