അച്ഛന്‍ കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുഖം പുറത്ത് പച്ചകുത്തി ബിനീഷ് കോടിയേരി

തിരുവനന്തപുരം: അച്ഛന്റെ ചിത്രം സ്വന്തം ശരീരത്തില്‍ പച്ചകുത്തി ബിനീഷ് കോടിയേരി. കോടിയേരി ബാലകൃഷ്ണന്റെ മുഖത്തോടൊപ്പം അരിവാള്‍ ചുറ്റിക നക്ഷത്രവും ഉടുക്കും ബിനീഷ് ടാറ്റു ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അരിവാള്‍ ചുറ്റിക നക്ഷത്രത്തെ ഉടുക്കുമായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പച്ചകുത്തിയത് എന്ന് ബിനീഷ് പറയുന്നു.

ഉടുക്ക് എന്നത് കലയും അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ശബ്ദം അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിപ്ലവ പോരാളികളെ അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിക്കുന്നതുമാണ്. ഇത്തരമൊരു ബോധ്യത്തിലേക്കും ജീവിതത്തിലേക്കും തന്നെ നയിച്ചത് എന്റെ അച്ഛനായതു കൊണ്ടാണ് അച്ഛന്റെ ചിത്രം ടാറ്റു ചെയ്തതെന്ന് ബിനീഷ് പറയുന്നു.അരിവാള്‍ ചുറ്റിക നക്ഷത്രം എന്നുള്ളതിനെ ഉടുക്കുമായി അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയാണ് പച്ചകുത്തിയതെന്ന് ബിനീഷ് പറയുന്നു. ഉടുക്ക് എന്നത് കലയും അതില്‍ നിന്ന് പുറത്തുവരുന്ന ശബ്ദം അഞ്ച് ഭൂഖണ്ഡത്തിലെ വിപ്ലവ പോരാളികളെ അഭിവാദ്യം അര്‍പ്പിക്കുന്നതുമാണ്.മാനവികത മുറുകെ പിടിച്ച് മുന്നോട്ടുപോകാനുളള ആഹ്വാനം കൂടിയാണ് ഈ പച്ചകുത്തല്‍.

Loading...

മാറ്റമില്ലാത്തത് മാറ്റത്തിന് മാത്രമെയുള്ളു. ബാക്കിയെല്ലാം മാറിക്കൊണ്ടിരിക്കും.മൂന്നോട്ടുള്ള എന്റെ ജീവിതത്തില്‍ കൂടുതല്‍ എന്തെങ്കിലും ചേര്‍ക്കപ്പെടുമെങ്കില്‍ അതും ഞാന്‍ പച്ചകുത്തിയേക്കാമെന്നും ബിനീഷ് പറയുന്നു. സുഹൃത്ത് രാജഗോപാലാണ് ടാറ്റു ചെയ്തത്. ഇത് കണ്ടപ്പോള്‍ അച്ഛന്റെ പിന്തുണ ഒരു പുഞ്ചിരിയായിരുന്നെന്ന് ബിനീഷ് പറഞ്ഞു.