കവർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ അതിജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസ്

പൊതുഗതാഗതയാത്രക്കാരിൽനിന്ന് അനേകം പരാതികൾ ലഭിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ പോക്കറ്റടി ഉൾപ്പെടെയുള്ള കവർച്ചയ്‌ക്കെതിരെ
അതിജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. കുറ്റകൃത്യങ്ങൾ തടയാൻ ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള ബോധവത്കരണ പരിപാടികൾ ആരംഭിച്ചതായും അധികൃതർ അറിയിച്ചു. ബസുകളിലെ പോക്കറ്റടിക്കാരെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാർ ജാഗരൂകരായിരിക്കണമെന്ന് പോലീസ് ഓർമിപ്പിക്കുന്നു.

പൊതുഗതാഗതസംവിധാനങ്ങളിൽ കവർച്ച നടത്താനുള്ള പ്രവണത വർധിച്ചുവരുന്നുണ്ടെന്ന് റാസൽഖൈമ പോലീസ് മീഡിയ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് വകുപ്പ് ഡയറക്ടർ കേണൽ അബ്ദുള്ള അഹമ്മദ് ബിൻ സൽമാൻ അൽ നുഐമി പറഞ്ഞു. മൊബൈൽഫോൺ പിന്നിലെ കീശയിൽ സൂക്ഷിക്കരുത്. അപരിചിതരുമായി സംഭാഷണത്തിൽ ഏർപ്പെടാതെയും മറ്റു യാത്രക്കാരിൽനിന്ന് അകലംപാലിച്ചും പൊതുഗതാഗതസംവിധാനം ഉപയോഗിക്കാനും പോലീസ് നിർദേശിക്കുന്നു.

Loading...

കവർച്ചയിൽനിന്ന് സ്വയംപരിരക്ഷിക്കാനുള്ള വഴികളെക്കുറിച്ച് യാത്രക്കാരെ അറിയിക്കാൻ ബോധവത്കരണത്തിലൂടെ അധികൃതർ ലക്ഷ്യമിടുന്നു. യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷയ്ക്കായി അധികൃതർ പരമാവധി ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടെന്നും അൽനുഐമി വ്യക്തമാക്കി. ആവശ്യമുള്ള പണംമാത്രം െെകയിൽ കരുതണം. വിലപ്പിടിപ്പുള്ള വസ്തുക്കളും എളുപ്പത്തിൽ തുറക്കാൻ കഴിയുന്ന ബാഗുകളും പൊതുഗതാഗത്തിലൂടെ യാത്രചെയ്യുമ്പോൾ ഒഴിവാക്കണമെന്ന് പോലീസ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.