ജപ്പാൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ സെൻകാകു ദ്വീപിന് സമീപം പ്രകോപനവുമായി ചൈന; നേരിടുമെന്ന് ജപ്പാൻ

ജപ്പാനെതിരെ പ്രകോപനവുമായി വീണ്ടും ചൈനയുടെ നീക്കം. ജപ്പാൻ ദ്വീപസമൂഹത്തിന്റെ ഭാഗമായ സെൻകാകൂ ദ്വീപ് വളഞ്ഞു പിടിക്കാനുള്ള ചൈനയുടെ നീക്കമാണ് ശക്തമാകുന്നത്. കിഴക്കൻ ചൈനാ കടലിൽ നിന്നും പസഫിക് മേഖലയിലേക്ക് സൈനിക വിന്യാസം കൂട്ടിയാണ് ചൈനയുടെ പ്രകോപനം. ജപ്പാന്റെ അഖണ്ഡതയ്ക്കുമേലുള്ള ചൈനയുടെ കടന്നുകയറ്റത്തെ ചെറുക്കുമെന്ന് ജപ്പാൻ മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

സെൻകാകൂവിനെ ചൈന പടിക്കാൻ നടത്തുന്ന ശ്രമത്തിന് രണ്ടു ദശകങ്ങളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. ചൈനയുടെ നീക്കത്തെപ്പറ്റി പസഫിക്കിലെ ചെറുരാജ്യങ്ങളടക്കം നിരന്തരം മുന്നിറിയിപ്പ് നൽകിയിരുന്നു. അത്തരം സംശയങ്ങൾ ബലപ്പെടുത്തുന്ന നീക്കമാണ് ചൈന വീണ്ടും നടത്തുന്നതെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര മാദ്ധ്യമങ്ങൾ പറയുന്നു.

Loading...

പസഫിക്കിലെ അമേരിക്കൻ സൈന്യത്തിന്റെ സാന്നിദ്ധ്യമാണ് ചൈനയെ സെൻകാകൂ കേന്ദ്രമാക്കാൻ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത്. ഫെബ്രുവരി ഒന്നാം തീയതി തീരസുരക്ഷാ നിയമം ഭേദഗതി വരുത്തിയ ചൈന കടലിലെ സേനാ വിഭാഗത്തിന് ആയുധം ഉപയോഗിക്കാനുള്ള അനുവാദ൦ നൽകി. അതിനനുസരിച്ചുള്ള കപ്പലുകളും തീരസേനയ്ക്ക് ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. വാസ്തവത്തിൽ തീരസുരക്ഷാ സേനയെന്ന പേരിൽ ചൈന വിന്യസിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നാവികസേനയെയാണ്.