ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ ഇന്ന് ഈസ്‌റ്റർ ആഘോഷിക്കുന്നു

യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ഉത്ഥാനത്തെ അനുസ്മരിക്കുന്ന ഈസ്റ്ററിനെ വരവേറ്റ് ക്രൈസ്തവ വിശ്വാസികൾ. ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ച കുരിശിൽ മരിച്ച ക്രിസ്തു മൂന്നാം നാൾ ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റത്തിന്റെ സ്മരണയാണ് ഈസ്‌റ്റർ. പാതിരാവിൽ പള്ളികളിലുള്ള പ്രത്യേക പ്രാർത്ഥനാ ശുശ്രൂഷകളും ഈസ്റ്റർ തിരുക്കർമ്മങ്ങളുമാണ് ഈ ദിനത്തിന്റെ പ്രത്യേകത.

ദുഃഖവെള്ളിയാഴ്ചക്ക് ശേഷം വരുന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് ഈസ്റ്റർ ആചരിക്കുന്നത്. ഭൂരിപക്ഷം ക്രിസ്തുമത വിശ്വാസികളും ഈ ദിവസം സുപ്രധാന പുണ്യദിനമായി ആഘോഷിക്കുന്നു. തിന്മയുടെയും അസത്യത്തിന്റെയും ജയം താത്ക്കാലികം ആണെന്നും വളഞ്ഞവഴികൾ തേടാതെ കഷ്ടങ്ങൾ സഹിച്ചും സത്യത്തിനു വേണ്ടി നില നിൽക്കണം എന്നുമാണ് ഈസ്റ്റർ നൽകുന്ന സുപ്രധാന പാഠങ്ങൾ.

Loading...