കേസുകൾ കൂടുന്നു; സംസ്ഥാനത്തെ മുഴുവൻ ജില്ലകളിലും കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് കോവിഡ് സാഹചര്യത്തിൽ ജില്ലാ കോവിഡ് കൺട്രോൾ റൂമുകളിലെ കോൾ സെന്ററുകളിൽ കൂടുതൽ ഫോൺ നമ്പരുകൾ സജ്ജമാക്കിയതായി ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. കോവിഡ് രോഗികളുടെ ചികിത്സയുമായും ക്വാറന്റൈനുമായും ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് അതത് ജില്ലകളിൽ തന്നെ വിളിക്കാനായാണ് ജില്ലാ കോൾ സെന്ററുകൾ സജ്ജമാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഗൃഹ നിരീക്ഷണം, പാലിക്കേണ്ട സുരക്ഷാ നടപടികൾ, ചികിത്സ തുടങ്ങിയവയെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സംശയങ്ങൾക്ക് വിളിക്കാവുന്നതാണ്. അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ കോവിഡ് രോഗിയെ ആശുപത്രിയിൽ മാറ്റുന്നതിന് സഹായിക്കുകയും ചെയ്യും. ഇതുകൂടാതെ സംസ്ഥാന തലത്തിൽ ദിശ 104, 1056, 0471 2552056, 2551056 എന്നീ നമ്പരുകളിൽ 24 മണിക്കൂറും വിളിക്കാവുന്നതാണ്. കോവിഡിനെപ്പറ്റിയുള്ള എല്ലാവിധ സംശയങ്ങൾക്കും ഡോക്ടറുടെ ഓൺലൈൻ സേവനങ്ങൾക്കും ദിശയിൽ വിളിക്കാവുന്നതാണെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

തിരുവനന്തപുരം

Loading...

0471 2733433
0471 2779000
91886 10100
0471 2475088
0471 2476088

കൊല്ലം

0474 2797609
8589015556
0474 2794027
7592003857

പത്തനംതിട്ട

0468 2228220
0468 2322515

ആലപ്പുഴ

0477 2239030
0477 2239037
0477 2239036
0477 2239999

കോട്ടയം

9188610015
9188610017
9188610016

ഇടുക്കി

0486 2249600
1800 4255640
1800 5991270

എറണാകുളം

0484 2368802
0484 2368702

തൃശൂർ

7034099933
7034099901
9400066921
9400066922
9400006924
9400066923
9400006925

പാലക്കാട്

0491 2510574
0491 2510579
0491 2510589
0491 2510470
0491 2510477

മലപ്പുറം

0483-2733251
0483-2733252
9846700711

കോഴിക്കോട്

0495 2371471
0495 2376063
7594042133

വയനാട്

8590902880
0493 6202343
0493 6202375

കണ്ണൂർ

0497 2700194
0497 2760131
0497 2760132

കാസർഗോഡ്

9946000293
9946000493