സംസ്ഥാനത്ത് ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷൻ 80 ശതമാനം കഴിഞ്ഞു; ഇന്നത്തെ വാക്‌സിനേഷൻ 4.76 ലക്ഷം

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് വാക്സിനേഷൻ സു​ഗമമായി പുരോ​ഗമിക്കുകയാണ്.സംസ്ഥാനത്തെ വാക്‌സിനേഷൻ രംഗത്ത് മറ്റൊരു കാൽവയ്പ്പുകൂടി എത്തിയതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രി വീണാ ജോർജ്. ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിനേഷൻ 80 ശതമാനം കഴിഞ്ഞു. വാക്‌സിനേഷൻ എടുക്കേണ്ട ജനസംഖ്യയുടെ 80.42 ശതമാനം പേർക്ക് ഒരു ഡോസ് വാക്‌സിനും(2,30,80,548) 32.30 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ട് ഡോസ് വാക്‌സിനും (92,71,115) നൽകി. ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ഉൾപ്പെടെ ആകെ 3,23,51,663 ഡോസ് വാക്‌സിൻ നൽകാനായെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.സംസ്ഥാനത്ത് ഇന്ന് 4,76,603 പേർക്കാണ് വാക്‌സിൻ നൽകിയത്. 1528 സർക്കാർ കേന്ദ്രങ്ങളും 376 സ്വകാര്യ കേന്ദ്രങ്ങളും ഉൾപ്പെടെ 1904 വാക്‌സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്.

സംസ്ഥാനത്തിന് 6,94,210 ഡോസ് വാക്‌സിൻ കൂടി ലഭ്യമായി. തിരുവനന്തപുരത്ത് 2,91,000, എറണാകുളത്ത് 1,80,210, കോഴിക്കോട് 2,23,000 എന്നിങ്ങനെ ഡോസ് കോവിഷീൽഡ് വാക്‌സിനാണ് ലഭ്യമായത്. ലഭ്യമായ വാക്‌സിൻ വിവിധ ജില്ലകളിലെത്തിച്ചു വരുന്നു.മറ്റ് പലതിലും പോലെ വാക്‌സിനേഷനിലും കേരളം മാതൃകയാണ്. രാജ്യത്ത് ആദ്യമായി കിടപ്പ് രോഗികൾക്ക് വീട്ടിൽ പോയി വാക്‌സിൻ നൽകിയ സംസ്ഥാനമാണ് കേരളം. 60 വയസിന് മുകളിലുള്ളവർക്കും കിടപ്പ് രോഗികൾക്കും മുഴുവൻ ആദ്യ ഡോസ് വാക്‌സിൻ നൽകുന്നതിതിനായി പ്രത്യേക യജ്ഞങ്ങൾ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. വാക്‌സിനേഷനായി രജിസ്‌ട്രേഷൻ നടത്താനറിയാത്തവർക്ക് കൂടി വാക്‌സിൻ നൽകാനായി, വാക്‌സിൻ സമത്വത്തിനായി വേവ് (WAVE: Work Along for Vaccine Equity) ക്യാമ്പയിൻ ആവിഷ്‌ക്കരിച്ച് നടപ്പിലാക്കി. ഇതുകൂടാതെ ഗർഭിണികളുടെ വാക്‌സിനേഷനായി മാതൃകവചം, 24 മണിക്കൂറും പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഡ്രൈവ് ത്രൂ വാക്‌സിനേഷൻ എന്നിവയും നടപ്പിലാക്കി.

Loading...