കേരളത്തിലെ ബംഗാളികളേ സൂക്ഷിക്കുക, ജാഗ്രതാ മുന്നറിയിപ്പ്

കേരളത്തില്‍ ബംഗാളികള്‍ നടത്തുന്ന കൊലപാതകങ്ങള്‍, കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍, ബലാല്‍സംഗങ്ങള്‍, മോഷണം, പിടിച്ചു പറി, തട്ടിപ്പ് എന്നിവ നാള്‍ക്ക് നാള്‍ ഏറുകയാണ്. സമാധാനത്തില്‍ പോയിരുന്ന കേരളത്തില്‍ ഇത്രയേറെ കുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍ വന്നത് ബംഗാളികളുടെ വരവോടെയാണ്. ഇവരെ നിലക്ക് നിര്‍ത്തിയില്ലെങ്കില്‍ കേരളത്തില്‍ ചോര പുഴ തന്നെ ഒഴുകും. ബലാല്‍സംഗവും അരും കൊലയും കൂടും. ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്വേഷണാത്മകമായ റിപോര്‍ട്ട് തയ്യാറാക്കിയത് മാധ്യമ പ്രവര്‍ത്തകന്‍ കൂടിയായ ഡഗ്‌ളസ് ജോസഫാണ്. നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലും, കടയിലും, ടൗണിലും ഉള്ള ഇവരെ സൂക്ഷിക്കുക. കരുതിയിരിക്കുക. അപകടം എടുത്ത് ഉണ്ട് എന്നും ഡഗ്‌ളസ് ജോസഫ് കണക്കുകള്‍ നിരത്തി പറയുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന്റെ റിപോര്‍ട്ടിലേക്ക്

 

Loading...

പെരുമ്പാവൂരിലെനിയമവിദ്യാര്‍ഥിനിജിഷ,പിന്നീട്നിമിഷഎന്നകോളേജ്പെണ്‍കുട്ടി,ഇപ്പോള്‍ഇതാ,വീണ്ടുമൊരുയുവതികൂടിബംഗാളികള്‍എന്നുപൊതുവേവിളിക്കുന്നഅന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികളുടെപൈശാചികതക്കുഇരയായിരിക്കുന്നു.പെരുമ്പാവൂര്‍നഗരമധ്യത്തില്‍42വയസുള്ളയുവതിയ9വണപിക്കാസ്‌കൊണ്ട്തലയ്ക്കടിച്ചുബോധംകെടുത്തിതുടര്‍ന്ന്ക്രൂരമായിബലാത്സംഗംചെയ്തുകൊന്നു.അസംസ്വദേശിയായപ്രതിഉമര്‍അലിയാണ്മനുഷ്യമനഃസാക്ഷിയെഞെട്ടിക്കുന്നആരുംകൊലനടത്തിയത്. ബംഗാളിതൊഴിലാളികള്‍ക്ക്താമസിക്കാനായിഫ്‌ലാറ്റും,അവരെമലയാളംപഠിപ്പിക്കാനായിസാക്ഷരതക്ലാസുംനടത്തുന്നസര്‍ക്കാര്‍,അരുംകൊലയും,ബലാത്സംഗവും,പിടിച്ചുപറിയുംനടത്തുന്നബംഗാളികളെനിലക്കുനിര്‍ത്താന്‍ഒന്നുംചെയ്യുന്നില്ല.ഈലേഖകന്‍ജോലിചെയ്യുന്നഗള്‍ഫിലുംനിരവധിബംഗ്‌ളദേശികള്‍ജോലിചെയുന്നുണ്ട്.പക്ഷേസ്വദേശിഅറബികളുടെനേരെനമ്മുടെനാട്ടിലെപോലെഅക്രമംനടത്താന്‍ഒരുത്തനുംധൈര്യപ്പെടില്ല.കഴുത്തില്‍പിന്നെതലകാണത്തില്ല.കേരളത്തില്‍പ്രതികരണശേഷിഇല്ലാത്തമലയാളിയെബംഗാളിക്ക്പുല്ലുവിലയാണ്.ഹെല്‍മറ്റ്ഇല്ലാത്തതിന്റെപേരില്‍,കോളേജ്പിള്ളേരെഎറിഞ്ഞുവീഴ്ത്തുന്നകേരളപോലീസ്,കൊടുംകുറ്റവാളികളും,അവരുടെരാജ്യത്തുനിന്ന്കൊല്ലുംകൊലയുംനടത്തിഇന്ത്യയിലേക്ക്നുഴഞ്ഞുകടക്കുന്നബംഗ്‌ളദേശികള്‍,ഇന്ത്യന്‍ബംഗാളിഎന്നലേബലില്‍നാട്ടില്‍വിലസിയാലും,അവരുടെഐഡികാര്‍ഡ്ചോദിക്കാന്‍പോലുംമെനക്കെടാറില്ല.ഏതെങ്കിലുംകോളേജ്പയ്യന്‍,തന്റെക്ലാസ്സ്മേറ്റ്ആയകാമുകിയെകാണാന്‍വന്നാല്‍,അവനെപിടിച്ചുഅടിച്ചുകൊല്ലുന്നസദാചാരപോലീസ്ചമയുന്നമലയാളി,ബംഗ്‌ളദേശികള്‍കൊലയും,ബലാത്സംഗവുംതുടര്‍ച്ചയായിനടത്തിയിട്ടുംഅനങ്ങുന്നില്ല.

കേരളത്തില്‍ബംഗാളികള്‍പ്രതികളായകൊലപാതകങ്ങള്‍ക്ക്ഒരുപൊതുസ്വഭാവമുണ്ട്.ബംഗ്‌ളദേശികള്‍പൊതുവേക്രൂരസ്വഭാവക്കാരാണ്.ഇരുമ്പുകൊണ്ടുള്ളപണിയായുധങ്ങള്‍ഉപയോഗിച്ച്തലക്കടിക്കുക,കഴുത്തറുക്കുക,മൃതദേഹത്തിനോടുപോലുംവൈകൃതംകാട്ടുക,മോഷണശ്രമത്തിനെഎതിര്‍ക്കുന്നവരെവകവരുത്തുകതുടങ്ങിയവയാണ്ഇവരുടെക്രൂരവിനോദങ്ങള്‍.കേരളത്തിലെലക്ഷക്കണക്കിന്പ്രവാസികളുടെവൃദ്ധരായമാതാപിതാക്കളും,ഭാര്യമാരുംകുട്ടികളുംനാട്ടിലുണ്ട്.കഴുകന്‍കണ്ണുമായിമലയാളിപെണ്ണിന്റെമാനംകവരാന്‍,ഭാവനഭേദനവും,കവര്‍ച്ചയുംനടത്താന്‍,ഇരുമ്പുദണ്ഡും,മാരകായുധങ്ങളുമായിഇരുളിന്മറപറ്റിനമ്മുടെഓരോമുറ്റത്തുംഅവന്മാര്‍പതിയിരിപ്പുണ്ട്.സര്‍ക്കാര്‍കൂടെയുണ്ട്,ബംഗാളിയുടെകൂടെയാണെന്ന്മാത്രം.നമ്മുടെ’അമ്മപെങ്ങന്മാരുടെമാനം,മലയാളിയുടെജീവനും,സ്വത്തുംആരുസംരക്ഷിക്കും???

പെരുമ്പാവൂരിലെ 2 വയസുള്ള യുവതിയുടെകഴിഞ്ഞദിവസത്തെ കൊലപാതകം മുതല്‍, ബംഗാളികള്‍ പ്രതിയായപന്ത്രണ്ട് കൊലപാതകള്‍ കേരളത്തില്‍ നടന്നു കഴിഞ്ഞു. ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന വസ്തുത കേരളത്തില്‍ എത്ര അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ ഉണ്ടെന്നോ അവര്‍ ആരെന്നോ സര്‍ക്കാരിനോ , കേരള പോലീസിനോ യാതൊരു കണക്കുമില്ല എന്നതാണ്. കുതിച്ചുയരുന്ന കേരളത്തിലെബംഗാളികള്‍ എന്ന്പൊതുവെ വിളിക്കുന്ന അന്യസംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ എണ്ണം നമ്മുടെ സാമ്പത്തിക , സാമൂഹ്യ , സാംസ്‌കാരിക, ആരോഗ്യ , മത,സുരക്ഷ,തൊഴില്‍ , ജനസംഖ്യഎന്നിവയില്‍ വരുത്തുന്ന ആഘാതങ്ങള്‍ ആഴത്തില്‍ പഠിച്ചു വേണ്ട നടപടികള്‍ എടുത്തില്ലെങ്കില്‍ ഇനിയും ഇത്തരം ക്രിമിനലുകള്‍ മലയാളികളുടെ ജീവനും, സ്വത്തിനും , മാനത്തിനും ഭീഷണിയാവും എന്നതില്‍ സംശയമില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസം പെരുമ്പാവൂരില്‍ നടന്ന യുവതിയുടെ കൊലപാതകംമുതല്‍ ബംഗാളികള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ട കൊലപാതകങ്ങള്‍, മോഷണം, ബലാത്സംഗം, സ്ത്രീ പീഡനം, ഭവന ഭേദനം, പിടിച്ചുപറി, പെണ്‍ കുട്ടികളെ ശല്യം ചെയ്യല്‍ എന്നിവയുടെ നൂറുകണക്കിന് കേസുകളാണ് കേരളത്തിലെ പോലീസ് സ്റ്റേഷകളില്‍ ഉള്ളത്.

പെരുമ്പാവൂരിലെ ജിഷയുടെ ക്രൂരമായ കൊലപാതകം,മുത്തശ്ശിയുടെ മാല പൊട്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം തടഞ്ഞ നിമിഷഎന്നവിദ്യാര്‍ഥിനിയെ, കഴുത്തറുത്തു കൊന്ന സംഭവംകേരളക്കരയെ ഭീതിയുടെ മുള്‍മുനയില്‍ നിര്‍ത്തുന്നു.പായിപ്പാട്ടെബംഗാള്‍ യുവതിയുടെ കൊലപാതകം,മൊബൈല്‍ ഷോപ്ഉടമയെ ആക്രമിച്ചുപണം തട്ടാനുള്ള ശ്രമം , പത്തനംതിട്ടയിലെവീട്ടമ്മയെബലാത്കാരം ചെയ്തു മോഷണ ശ്രമം , മല്ലപ്പള്ളിയിലെജ്വല്ലറി കൊള്ള,പെരുമ്പാവൂരിലെ കഞ്ചാവ് കച്ചവടം, നൂറുകണക്കിന് ക്രിമിനല്‍ കേസുകള്‍ നിലവിലുണ്ട് . ഈയടുത്ത കാലത്താണ് കോട്ടയത്ത് നാടിനെ നടുക്കിയ കൊലപാതകം ബംഗാളിനടത്തിയത്. വീട് പണിയിക്കായി വന്ന ബംഗാളി വീട്ടമ്മയുമായി അടുക്കുകയും, രോഗിയായ ഭര്‍ത്താവിനെ കഴുത്തു ഞെരിച്ചു കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ബംഗാളിയുടെകാമുകിയായ വീട്ടമ്മ ഹാര്‍ട്ട് അറ്റാക്ക് മൂലമാണ് ഭര്‍ത്താവു മരിച്ചത് എന്നാണ് നാട്ടുകാരോട് പറഞ്ഞത്. മൃതദേഹത്തില്‍ ചില പാടുകള്‍ കണ്ടു സംശയം തോന്നിയ നാട്ടുകാര്‍പോലീസില്‍ വിവരമറിയിച്ചപ്പോഴാണ് ക്രൂര ഹത്യയുടെ ചരുളഴിഞ്ഞത്. ഇതിനോടകം വിവാഹ വാഗ്ദാനം നല്കി വീട്ടമ്മയെ പല തവണ പീഡിപ്പിച്ച പ്രതി, കൊലയെത്തുടര്‍ന്ന്രക്ഷപെടാന്‍ ശ്രേമിച്ചപ്പോള്‍ പോലീസുകാര്‍ തന്ത്രപൂര്‍വം വീട്ടമ്മയെ കൊണ്ടു പ്രതിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി വലയിലക്കുകയായിരുന്നുഇന്ന് പെരുമ്പാവൂര്‍ , പായിപ്പാട് തുടങ്ങിയവന്‍ ബംഗാളി സാന്നിദ്ധ്യമുള്ള പല സ്ഥലങ്ങളിലും സ്ത്രീകള്‍ക്കും , പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്കും പകല്‍ പോലും റോഡിലൂടെ പോകാന്‍ , വീടിനു പുറത്തിറങ്ങാന്‍ പറ്റാത്ത അവസ്ഥയാണ്.റോഡിരികില്‍ നിരന്നു നില്ക്കുന്ന ബംഗാളികള്‍ പെണ്‍കുട്ടികള്‍ക്ക് വലിയ ശല്യ മാണ് . നോട്ടവും, കംമെന്റ്‌റടിയും, വഴിയില്‍ മാര്‍ഗ തടസം സൃഷ്ടിക്കലും ഒക്കെ പതിവ് കാഴ്ചയാണ്. നാട്ടുകാര്‍ ആരെങ്കിലും ചോദ്യം ചെയ്താല്‍ വളരെ വേഗം അവിടെനിന്ന് മുങ്ങും. ബംഗാളികള്‍ കാരണം റോഡിലൂടെ അമ്മ, പെങ്ങന്മാര്‍ക്ക് വഴിനടക്കാന്‍ ആവാത്ത സ്ഥിതിയാണ് .ബംഗാള്‍, ബീഹാര്‍, ആസാം തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാങ്ങളില്‍നിന്നും കൊടും ക്രിമിനലുകള്‍ രക്ഷപെടാനായി അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികളുടെ ഇടയില്‍ നുഴഞ്ഞുകേറിയതായി പല പത്ര വാര്‍ത്തകള്‍ വന്നു. ബംഗ്ലാദേശില്‍ നിന്നുള്ള അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ താവളവും കേരളമാണ്. തീവ്രവാദികള്‍, ദേശ വിരുദ്ധ ശക്തികള്‍ എന്നിവര്‍തൊഴിലാളികളായി നുഴഞ്ഞു കയറാനുള്ള സാഹചര്യം തള്ളിക്കളയാനാവില്ല.

ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്നവസ്തുതകേരളത്തിലുള്ളഅന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികളെപറ്റിയുള്ളയാതോരുസ്ഥിതിവിവരകണക്കുംപഞ്ചായത്ത്,മുനിസിപ്പല്‍അധികാരികള്‍ക്കോ,പോലീസിനോഇല്ലഎന്നതാണ്.ബംഗാളികള്‍സ്ഥിരമായിഒരുസ്ഥലത്തുനില്‍ക്കാറില്ലനില്ക്കാറില്ല.പലസ്ഥലത്തുംമാറിമാറിജോലിചെയ്യും.ഒരുസ്ഥലത്തുകുറ്റകൃത്യംനടത്തിമറ്റൊരുസ്ഥലത്തേക്കോസ്ഥലത്തേക്കോ,സ്വന്തംനാടുകളിലേക്കോമുങ്ങും.കേരളത്തിലേക്ക്വരുന്നമിക്കഅന്യസംസ്ഥാനതൊഴിലാളികള്‍ക്കുംശരിയായതിരിച്ചറിയല്‍രേഖപോലുംഇല്ല.പലബംഗ്ലാദേശികളുംഇന്ത്യയിലേക്ക്നിയമവിരുദ്ധമായികുടിയേറി,ഇന്ത്യന്‍ബംഗാളിയുടെലേബലില്‍കേരളത്തില്‍പണിയെടുക്കുണ്ട്.പലപ്പോഴുംകുറ്റകൃത്യങ്ങള്‍നടത്തികേരത്തില്‍നിന്നുംരക്ഷപെടുന്നഅന്യസംസ്ഥനതൊഴിലാളികളെപിടിക്കാന്‍ബിഹാറിലെയും,ബംഗാളിലെയും,ആസ്സാമിലെയുംകുഗ്രാമങ്ങളില്‍പോയികണ്ടെത്തുകകേരളപോലീസിന്ഭഗീരഥപ്രയ്തനംആണ്.കഞ്ചാവ്മറ്റുമയക്കുമരുന്നുകള്‍ഇവയുടെകച്ചവടക്കാരും,ഉപഭോക്താക്കളുംബംഗാളികളാണ്..വൈകുന്നേരം ആറു മണി കഴിഞ്ഞാല്‍ മദ്യവും കഞ്ചാവുംഅടിച്ചു കിറുങ്ങി,പരസ്പരം ചീത്തവിളിയുംഉച്ചത്തില്‍

സം സാരിച്ചുംറോഡിരികിലും,ബംഗാളികളുടെ താമസ സ്ഥലത്തും നാട്ടുകാര്‍ക്ക്ശല്യം ആകാറുണ്ട്മ ക്കവാറുംബംഗാളികളുംമദ്യം,മയക്കുമരുന്നുഎന്നിവക്ക്അടിമകളാണ്.കേരളത്തിലെസാമൂഹ്യസുരക്ഷഒരുചോദ്യചിഹ്നമാണ്.

അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലറികളുടെ വരവ് കേരള്ത്തിനു ഇന്ന് ഒഴിവാക്കാനാവാത്തതാന് . പക്ഷേ മലയാളിയുടെ ജീവനും,സ്വത്തും സംരക്ഷിക്കേണ്ട ബാധ്യതയില്‍ നിന്നു ഗവണ്‍മെന്റിനു ഒഴിഞ്ഞുമാറാനാവില്ല . അന്യ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും രക്ഷപെട്ടുവരുന്ന ക്രിമിനലുകള്‍ക്ക് ഒളിച്ചു പാര്‍ക്കാനുള്ള ഇടമായി കേരളം മാറി. യാതൊരു ഐഡന്റിറ്റി രേഖയുമില്ലാത്ത ഇവരില്‍ പലരും ഇന്ത്യക്കാര്‍ പോലുമല്ല. നിരവധി ബംഗ്ളാദേശ് അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാര്‍ ഇന്ത്യന്‍ ബംഗാളിയുടെ ലേബലില്‍ നുഴഞ്ഞുകയറിയിട്ടുണ്ട്. ഉത്തരേന്ത്യന്‍ സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ കൊലപാതകവും,കൊള്ളയും നടത്തുന്ന ക്രിനലുകള്‍,തൊഴിലാളി എന്ന ലേബലില്‍ കേരള ത്തിലേക്കു രക്ഷപെടുന്നു. ഗവണ്മെന്റ് അടിയന്തിരമായി അന്യ സംസ്ഥാന തൊഴിലാളികള്‍ക്ക് ഐ. ഡി കാര്‍ഡ് ഏര്‍പ്പെടുത്തണം. ഐഡി ഇല്ലാത്തവരെ തൊഴില്‍ ചെയ്യാന്‍ സമ്മതിക്കരുത്. ആസാം തങ്ങളുടെ പൗരന്മാരെ രജിസ്റ്റര്‍ ചെയ്യാന്‍ ചെയ്ത നടപടി കേരളത്തിനും മാതൃകയാക്കാം. ഏകദേശം നാല്‍പതു ലക്ഷം അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെയാണ് ആസാമില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. യാതൊരു രേഖയുമില്ലാതെ കേരളത്തിലുടനീളം മാറി മാറി ജോലി ചെയ്യാന്‍,അക്രമവും,കൊള്ളയും നടത്തി അന്യ സംസ്ഥാനത്തുനിന്നും കേരളത്തിലേക്കും,ഇവിടെ നിന്നു തിരിച്ചും രക്ഷപെടാന്‍ ഇവര്‍ക്ക് സാധിക്കുന്നത് തൊഴിലാളി രെജിസ്‌ട്രേഷന്‍ കര്‍ശനമായി നടപ്പാക്കാത്തതുമൂലമാണ്

കേരളത്തില്‍ 30 ലക്ഷം ബംഗാളികള്‍, വീടും, ഭക്ഷണവും വരെ സൗജന്യം – തുടരും