ഇന്ത്യയില്‍ വിമാന ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് കൂട്ടി; ജൂണ്‍ 1 മുതല്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍

ദില്ലി: രാജ്യത്തെ ആഭ്യന്തര വിമാന യാത്രകള്‍ക്ക് വീണ്ടും ചെലവേറും. ടിക്കറ്റിന്റെ അടിസ്ഥാന നിരക്ക് 13 മുതല്‍ 16 ശതമാനം വരെ വര്‍ധിപ്പിച്ചു. 2021 ഫെബ്രുവരിയില്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വിമാന നിരക്കുകള്‍ 10 മുതല്‍ 30 ശതമാനം വരെ ഉയര്‍ത്തിയിരുന്നു. വിവിധ ദൈര്‍ഘ്യങ്ങളിലെ വിമാന യാത്രാ ടിക്കറ്റുകള്‍ക്ക് 2,000 രൂപ മുതല്‍ 9,800 രൂപ വരെയായിരുന്നു നിരക്ക് വര്‍ധന. അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളും ഉയര്‍ന്ന നിരക്കുകളും വര്‍ധിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെയാണ് അടിസ്ഥാന നിരക്ക് വീണ്ടും കൂട്ടിയത്.

40 മിനിറ്റിനുള്ളില്‍ ഉള്ള യാത്രകളുടെ ടിക്കറ്റുകളുടെ കുറഞ്ഞ പരിധി 2,300 രൂപയില്‍ നിന്ന് 2,600 രൂപയായി ആണ് ഉയര്‍ത്തിയിരിക്കുന്നത്. 13 ശതമാനമാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് വര്‍ധന. 40 മിനിറ്റിനും 60 മിനിറ്റിനും ഇടയിലുള്ള ദൈര്‍ഘ്യമുള്ള യാത്രകളുടെ ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് 2,900 രൂപയില്‍ നിന്ന് 3,300 രൂപയായി ഉയര്‍ത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജൂണ്‍ ഒന്നു മുതലാണ് പുതുക്കിയ നിരക്കുകള്‍ പ്രാബല്യത്തില്‍ വരുക. അടിസ്ഥാന നിരക്കുകളില്‍ ആണ് മാറ്റം. അതേ സമയം ഉയര്‍ന്ന ടിക്കറ്റ് നിരക്കുകള്‍ മാറ്റമില്ലാതെ തുടരും. കൊവിഡ് രണ്ടാം തരംഗത്തില്‍ വീണ്ടും വിമാന കമ്പനികള്‍ പ്രതിസന്ധിയില്‍ ആയതാണ് ടിക്കറ്റ് നിരക്ക് ഉയര്‍ത്താന്‍ കാരണം. വരുമാനമുയര്‍ത്താന്‍ വിമാനക്കമ്പനികളെ സഹായിക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായാണ് നീക്കമെന്നാണ് കേന്ദ്രസര്‍ക്കാര്‍ വിശദീകരണം

Loading...