ഫ്രാങ്കോയേ രക്ഷിക്കുന്ന പി.സി ജോർജുമാരുടെ സർക്കാരുള്ള നാട്ടിലേക്ക് എന്തിനു സഹായം? ഭ്രാന്തന്മാർക്ക് തമ്മിലടിക്കാനോ?

നിയമം നിർമ്മിക്കാൻ പി.സി ജോർജ്, നടപ്പാക്കാൻ ഫ്രാങ്കോയേ രക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാർ..ഈ നാട്ടിലേക്ക് എന്തിനു വിദേശത്ത് നിന്നും പണം അയക്കുന്നു. പ്രളയം വന്നിട്ട് പോലും നല്ലതും പഠിക്കാത്ത നാട്ടിലേക്ക് എന്തിനു സഹായം നല്കുന്നു? നന്നാകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കേരളത്തിനേ സഹായിച്ച് എന്തിനാ പണം കളയുന്നത് എന്ന് വിദേശത്തുകാർ സ്വയം ചിന്തിക്കും.പണം എന്തിനാ തമ്മിലടിക്കാൻ നല്കുന്നത്? ആദ്യം സഹായമല്ല ആവശ്യം.മനുഷ്യൻ ആധുനികവും പരിഷ്കൃതനും ആകണം. അതിനു നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നയിക്കാൻ വേണം. മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ വിൻസ് മാത്യുവിന്റെ ഫേസ്ബുക്ക് പോസ്റ്റ്. ഇതിലും ഭേതം കാട്ടാളന്മാർ ഭരിക്കുന്നതാനെന്നും കാട്ടു നീതി എങ്കിലും ലഭിക്കും എന്നും പോസ്റ്റിൽ

പോസ്റ്റിന്റെ പൂർണ്ണ രൂപം

മതം കേരളീയരേ എത്രമാത്രം അടിമകളും ബുദ്ധിയില്ലാത്തവരും,മനുഷ്യത്വ രഹിതരും ആക്കി എന്ന് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസംങ്ങളിൽ കാണാം. 500ഓളം പേരേ കൊന്ന് കേരളത്തേ മുക്കിപൊക്കിയ പ്രളയം..അതിൽ നമ്മൾ ഇടപെട്ട് ജീവിച്ചത് വെറും ന്നോ രണ്ടോ ആഴ്ച്ചകൾ മാത്രം. തുടർന്ന് വീണ്ടും ഫ്രാങ്കോയിലേക്കും കന്യാസ്ത്രീയിലേക്കും കേരളം വർദ്ധിത വീര്യത്തോടെ മടങ്ങിവന്നു. ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്ത പ്രളയ നാടാണ്‌ എന്ന് പോലും ഇപ്പോൾ കേരളത്തേ തോന്നിപ്പിക്കില്ല. 500 അല്ല അമ്പതിനായിരങ്ങൾ വീണാലും മതങ്ങളുടെ ഗോസിപ്പുകളും, മത വിഷയങ്ങളും തന്നെ മലയാളിക്ക് മുഖ്യം. എത്രപെട്ടെന്നാണ്‌ പ്രളയം മാറ്റിവയ്ച്ച് 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ക്രിമിനൽ നിയമ പോരാട്ടം കേരളം ഏറ്റെടുത്തത്. ഫ്രാങ്കോയേ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വൈകിപ്പിക്കുന്നത് പ്രളയ കാരണത്തിൽ നിന്നും സർക്കാരിനു തലയൂരാനും, പ്രളയത്തിന്റെ മറവിൽ പണവും സാധനങ്ങളും അവിഹിതമായി വിനയോഗിക്കാനും ആണ്‌ എന്ന് ആരോപിച്ചാൽ പോലും തെറ്റില്ല. മതത്തേ തൊട്ടാൽ വൃണം പൊട്ടുന്ന വികാര ജീവികൾ ഉള്ള ഒരു നാട് ഒരിക്കലും നന്നാകില്ല. ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കില്ല. മനുഷ്യത്വവും നന്മയും, നീതിയും അവിടെ ഉണ്ടാകില്ല. അഴിമതിയും, കൊലപാതകവും, തട്ടിപ്പും സ്ത്രീ ചൂഷണവും കൊടിപിടിച്ച് സമൂഹത്തേ നയിക്കും. നമുക്കോ സഹജീവികളേ ഓർത്ത് വിലപിക്കാൻ ആകുന്നില്ല. നമ്മളേ പിന്നെ എന്തിനു വിദേശക്കാർ സഹായിക്കണം. പി.സി ജോർജിനേപോലെ പെരുമാറുന്ന, ഫ്രാങ്കോയോ രക്ഷിക്കുന്ന സർക്കാരുള്ള നാട്ടിലേക്ക്..മതം മനുഷ്യനേക്കാൾ വലുതയി വളർന്ന ഭ്രാന്താലയത്തിലേക്ക് വിദേശികൾ എന്തിനു സഹായിക്കണം. എല്ലാം ലോകം മുഴുവൻ കാണുകയാണ്‌. അധമന്മാരുടെ നിയമം നടപ്പാക്കൽ കാണുന്നു. കാട്ടുജാതിക്കാരേ ഭരിക്കാൻ ഏല്പ്പിച്ചാൽ കാട്ടു നീതി എങ്കിലും നടപ്പാക്കും. എന്നാലും നീതി കിട്ടുമല്ലോ..മഹാ പ്രളയം വന്നിട്ട് പോലും നന്നാകാൻ താല്പര്യമില്ലാത്ത കേരളത്തിനേ സഹായിച്ച് എന്തിനാ പണം കളയുന്നത് എന്ന് വിദേശത്തുകാർ സ്വയം ചിന്തിക്കും.പണം എന്തിനാ തമ്മിലടിക്കാൻ നല്കുന്നത്? ആദ്യം സഹായമല്ല ആവശ്യം.മനുഷ്യൻ ആധുനികവും പരിഷ്കൃതനും ആകണം. അതിനു നല്ല ഭരണാധികാരികൾ നയിക്കാൻ വേണം.

ഒരു ദൈവ വിശ്വാസി ആദ്യം അവൻ വിശ്വസിക്കുന്ന ദൈവത്തേക്കാൾ വലുതായി മതത്തേയും, ആരാധനാലയത്തേയും, മത നേതാക്കളേയും പ്രസിൽ അച്ചടിച്ച മത പുസ്തകത്തേയും കാണരുത്. ഈ ദുരന്തത്തിൽ നിന്നാണ്‌ ഫ്രാങ്കോയേ യേശുവിനേക്കാൾ വലുതായി പലരും കൊണ്ട് നടക്കുന്നത്.നാട് മുടിഞ്ഞാലും വേണ്ടില്ല..മതവും അതിന്റെ നേതാക്കളും പറയുന്നതാണ്‌ മലയാളി അനുസരിക്കുന്നത്. ആ അനുസരണയിൽ നിന്നാണ്‌ എല്ലാ അരമന- പള്ളി മേട പീഢനവും ഉണ്ടാകുന്നത്. ഇന്നും വളരെ അധികം സ്ത്രീകൾ അവരുടെ വൈദീകരേ..മെത്രാനേ.. ഹൃദയത്തിൽ കർത്താവിനേക്കാൾ അധികമായി സ്നേഹിക്കുന്നുണ്ട്. വൈദീകൻ ഒന്നിടറിയാൽ പണി പാളിയതു തന്നെ.വെറും 2 വ്യക്തികൾ തമ്മിലുള്ള ക്രിമിനൽ പരാതിയിൽ സമയത്ത് നടപടി ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിൽ കേരളം ഇത്ര വഷളായി പോകില്ലായിരുന്നു. 500ഓളം ജീവഹാനിയേയും, പൊട്ടി പാളീസായ സ്വന്തം നാടിനേയും ഓർത്ത് വിലപിച്ചേനേ

Top