മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നു; അതിന്റെ മറവിൽ തേക്കും ഈട്ടിയും മുറിച്ചെങ്കില്‍ തെറ്റ്- കാനം രാജേന്ദ്രന്‍

മരം മുറിക്കാനുള്ള ഉത്തരവ് കർഷകർക്ക് വേണ്ടിയായിരുന്നെന്നും എന്നാൽ അതിൽ നിന്നും തേക്കും ഈട്ടിയും ഇതിന്റെ മറവിൽ മുറിച്ചെങ്കിൽ തെറ്റാണെന്നും സി.പി.ഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി കാനം രാജേന്ദ്രൻ. എന്തൊക്കെ വിവാദമുണ്ടായാലും സി.പി.ഐ കർഷകർക്കൊപ്പം തന്നെയാണെന്നും പരിസ്ഥിതിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സി.പി.ഐ നിലപാടിൽ കൂടുതൽ വിശദീകരണം വേണ്ടെന്നും കാനം രാജേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു.

കൃഷിക്കാർ നട്ട മരം മുറിക്കാൻ അപേക്ഷ നൽകിയിരുന്നു. നിരവധി അപേക്ഷകൾ വന്നു. അത് അവരുടെ അവകാശമാണെന്ന് കണ്ടാണ് ഉത്തരവിറക്കിയത്. കർഷകരുടെ പ്രശ്നം മുന്നിൽ കണ്ട് രാഷ്ട്രീയ തീരുമാനത്തിന്റെ ഭാഗമായി തന്നെയായിരുന്നു ഉത്തരവ്. സർക്കാരിന്റെ ഉത്തരവിൽ തെറ്റില്ല. കർഷകരെ സഹായിക്കാനായിരുന്നു ആ ഉത്തരവ്. എന്നാൽ ഉത്തരവ് ലംഘിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നടപടി സ്വീകരിക്കുമെന്നും കാനം പറഞ്ഞു. പ്രതികൾ പലതും പറയും. അതിനൊന്നും മറുപടി പറയാനില്ല. വിഷയത്തെ പ്രാക്ടിക്കലായി കാണണം. മറ്റെല്ലാം മാധ്യമങ്ങളുടെ പുകമറയാണെന്നും കാനം ചുണ്ടിക്കാട്ടി.

Loading...