കേരളത്തിൽ ഇന്ന് മുതൽ വാക്‌സിനേഷൻ പുനരാരംഭിക്കും

സംസ്‌ഥാനത്തു വാക്സിൻ തീർന്നതിനാൽ മൂന്ന് ദിവസമായി ഏതാണ്ട് പൂർണമായും നിർത്തി വെച്ചിരുന്ന വാക്‌സിനേഷൻ ഇന്ന് മുതൽ പുനരാരംഭിക്കും. കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നും 9,72,590 ഡോസ് വാക്സിൻ കൂടി സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിയ സാഹചര്യത്തിലാണ് ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണാ ജോർജ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

ഇന്ന് പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങളിലെല്ലാം കുത്തിവെപ്പുണ്ടാവും. 8,97,870 ഡോസ് കൊവിഷീൽഡ് വാക്സിനും 74,720 ഡോസ് കൊവാക്സിനുമാണ് ലഭ്യമായത്. എറണാകുളത്ത് 5 ലക്ഷം കൊവീഷീൽഡ് വാക്സിൻ സന്ധ്യയോടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുകൂടാതെ എറണാകുളത്ത് 1,72,380 ഡോസ് കൊവിഷീൽഡ് വാക്സിനും കോഴിക്കോട് 77,220 ഡോസ് കൊവീഷിൽഡ് വാക്സിനും എത്തിയിരുന്നു. തിരുവനന്തപുരത്ത് 25,500, എറണാകുളത്ത് 28,740, കോഴിക്കോട് 20,480 എന്നിങ്ങനെ ഡോസ് കോവാക്സിനും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരത്ത് 1,48,270 ഡോസ് കൊവീഷീൽഡ് വാക്സിൻ രാത്രിയോടെ എത്തുന്നതാണ്. ഇന്ന് വൈകിയാണ് വാക്സിൻ ലഭിച്ചത്. ലഭ്യമായ വാക്സിൻ എത്രയും വേഗം വാക്സിനേഷൻ കേന്ദ്രങ്ങളിലെത്തിക്കുന്ന നടപടികൾ പുരോഗമിക്കുന്നതായും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.

Loading...

സംസ്ഥാനത്ത് ഇതുവരെ ഒന്നും രണ്ടും ഡോസ് ചേർത്ത് ആകെ 1,90,02,710 പേർക്കാണ് വാക്സിൻ നൽകിയത്. അതിൽ 1,32,86,462 പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസ് വാക്സിനും 57,16,248 പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിനും സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തിലെ 2021-ലെ എസ്റ്റിമേറ്റ് ജനസംഖ്യയനുസരിച്ച് 37.85 ശതമാനം പേർക്ക് ഒന്നാം ഡോസും 16.28 ശതമാനം പേർക്ക് രണ്ടാം ഡോസ് വാക്സിൻ നൽകി. സ്തീകളാണ് വാക്സിൻ സ്വീകരിച്ചവരിൽ മുന്നിലുള്ളത്. 98,77,701 സ്ത്രീകളും, 91,21,745 പുരുഷൻമാരുമാണ് വാക്സിനെടുത്തത്. 18 വയസിനും 44 വയസിനും ഇടയ്‌ക്ക് പ്രായമുള്ള 49,27,692 പേർക്കും 45 വയസിനും 60 വയസിനും ഇടയ്‌ക്ക് പ്രായമുള്ള 66,77,979 പേർക്കും 60 വയസിന് മുകളിലുള്ള 73,97,039 പേർക്കും വാക്സിൻ നൽകിയിട്ടുണ്ട്.