ന്യൂഡല്‍ഹി: പുകവലി അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്നു, എന്നാല്‍ പുകവലിയേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ അപകടം ചുംബനമാണെന്ന് കണ്ടെത്തല്‍. പുകവലിക്കുന്നവരേക്കാള്‍ കൂടുതല്‍ ചുംബിക്കുന്നവരില്‍ അര്‍ബുദം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പുതിയ പഠനം.

ലിപ്‌ലോക്ക് ചുംബനങ്ങളില്‍ ഏര്‍പ്പെടുന്നവര്‍ക്ക് തലയിലും കഴുത്തിലും അര്‍ബുദം ഉണ്ടാകുമെന്നാണ് പഠനം. ഇത്തരത്തില്‍ നിരന്തരമായി ചുംബിക്കുന്നവരില്‍ ‘ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോമ വൈറസ്’ എന്ന വൈറസ് വേഗത്തില്‍ പകരുകയും. ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോ വൈറസ് ബാധിച്ചവരില്‍ 250 മടങ്ങ് അര്‍ബുദ സാധ്യത കൂടുതലാണെന്നും പഠനത്തില്‍ പറയുന്നു.

Loading...

ഓറല്‍ ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോ വൈറസ് കഴുത്തിലെയും തലയിലെയും മറ്റും അര്‍ബുദങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. തലയില്‍ അര്‍ബുദം ബാധിതരില്‍ ഏഴു ശതമാനം പേരില്‍ ഇത്തരം വൈറസ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഒരു ശതമാനത്തിന് മാത്രമേ കഴുത്തിലും തലയിലും മറ്റുമുളള അര്‍ബുദത്തിന് കാരണമാകുന്ന ഹ്യൂമന്‍ പാപ്പിലോ വൈറസ് കണ്ടെത്താനായിട്ടുളളൂവെന്നും പഠനം വ്യക്തമാക്കുന്നു.