കൊട്ടിയൂരിൽ പീഡനത്തിനിരായായ പെൺകുട്ടിയുടെ ദൃശ്യങ്ങൾ വാട്സ് അപിൽ

കൊച്ചി: കൊട്ടിയൂരിൽ കത്തോലിക്ക വൈദികന്‍റെ പീഡനത്തിനിരയായി പ്രസവിച്ച പെൺകുട്ടിയുടെ നഗ്ന ദൃശ്യങ്ങൾ വാട്സ് അപ്പിൽ. കണ്ണൂരിൽ പീഡനത്തിനരായ പെൺകുട്ടിയുടെ ചിത്രങ്ങൽ എന്ന തരത്തിലാണ് ഇവ പ്രചരിക്കുന്നത്. ചിത്രങ്ങൾക്കൊപ്പം ഒരു വീഡിയോയുമുണ്ട്.

പ്രായപൂര്‍ത്തിയാകാത്ത ഒരു കുട്ടിയുടേത് എന്ന് തോന്നുന്ന തരത്തിലുള്ളവയാണ് ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും. എന്നാൽ ഈ ചിത്രങ്ങള്‍ ഇങ്ങനെ വൈറലാക്കുന്നത് സംഘടിതമായ ഒരു നീക്കത്തിന്‍റെ ഭാഗമായിട്ടാണെന്നാണ് ആക്ഷേപം. ദൃശ്യങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും വ്യാജമാണോ എന്ന അന്വേഷണത്തിലാണ് പോലീസ്.