സംസ്ഥാനത്ത് ലോക്ക്ഡൗണിൽ വലിയ ഇളവ്; പുതുക്കിയ ഇളവുകൾ ഇങ്ങനെ

തിരുവനന്തപുരം : കേരളത്തിൽ ലോക്ക്ഡൗണിൽ വലിയ ഇളവുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു. നിലവിൽ ടിപിആർ അടിസ്ഥാനപ്പെടുത്തിയുള്ള ലോക്ക്ഡൗൺ രീതിയാണ് മാറ്റിയിരിക്കുന്നത്. ഇനി മുതൽ ആയിരത്തിൽ എത്ര പേർക്കാണ് രോഗം എന്നത് കണക്കിലെടുത്തിട്ടാകും സംസ്ഥാനത്ത് നിയന്ത്രണങ്ങളുണ്ടാവുക. ഇനി മുതൽ സംസ്ഥാനത്ത് ഞായറാഴ്ച മാത്രമാകും ലോക്ക് ഡൗൺ ഉണ്ടാകുക. കടകൾക്ക് ആറ് ദിവസം തുറക്കാനുള്ള അനുമതിയും ഉണ്ടാകും.

കടകളുടെ പ്രവർത്തന സമയം രാവിലെ 7 മണി മുതൽ 9 മണി വരെയാക്കിയിട്ടുണ്ട്.ആയിരം പേരിൽ എത്ര പേർക്ക് രോഗം നിർണയിക്കപ്പെടുന്നു എന്നതനുസരിച്ച് ആയിരിക്കും ഇനി നിയന്ത്രണം. ആൾക്കൂട്ട നിരോധനം തുടരും. വലിയ വിസ്തീർണമുള്ള ആരാധനാലയങ്ങളിൽ പരമാവധി 40 പേർക്ക് പ്രവേശിക്കാം.വിവാഹങ്ങളിലും മരണാനന്തരചടങ്ങുകളിലും പരമാവധി 20 പേർ. 1000 പേരിൽ 10 പേരിൽ കൂടുതൽ കോവിഡ് രോഗികൾ ഒരാഴ്ച ഉണ്ടായാൽ ട്രിപ്പിൾ ലോക്ക്. മറ്റിടങ്ങളിൽ ആഴ്ചയിൽ ആറ് ദിവസം കടകൾ തുറക്കാം. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിനും ഓണത്തിനും ലോക്ക്ഡൗൺ ഉണ്ടാകില്ല.

Loading...