നടവരവ് 101 കുപ്പി ഓൾഡ് മങ്ക്: മലനട ക്ഷേത്രത്തിലെ വിചിത്ര ആചാരം ഇങ്ങനെ

കൊല്ലം: വിചിത്രമായ ഒരു ആചാരമാണ് കൊല്ലം ജില്ലയിലെ പെരുവിരുതി മലനട ക്ഷേത്രത്തില്‍. ഉത്സവാഘോഷത്തിനായി ക്ഷേത്രത്തിൽ കിട്ടയത് ഓൾഡ് മങ്കിന്‍റെ 101 കുപ്പി റം. മാര്‍ച്ച് 22 നാണ് ക്ഷേത്രത്തിലെ ഉത്സവം. ഇതിനു മുന്നോടിയായിട്ടാണ് റം നടവരവായി കിട്ടിയത്. വടക്കന്‍ കേരളത്തില്‍ തെയ്യങ്ങള്‍ കെട്ടിയാടുമ്പോള്‍ നാടന്‍ കള്ള് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു. എന്നാല്‍ 1954 ല്‍ ഉത്പാദനം തുടങ്ങിയ 42.8 ശതമാനം ആല്‍ക്കഹോള്‍ അടങ്ങിയ ഓള്‍ഡ് മങ്ക് ക്ഷേത്രത്തിലെ നടവരവായതിന് പല കഥകളാണ് പ്രചരിക്കുന്നത്.

ഇവിടെ കൌരവരില്‍ ദുര്യോധനന്‍ മുതല്‍ ദുശ്ശളവരെ 101 പേര്‍ക്കും മലനട ഗ്രാമത്തില്‍ ക്ഷേത്രങ്ങളുണ്ട്. ഈ 101 പേര്‍ക്കായാണ് 101 കുപ്പി റം കാഴ്ചവെക്കുന്നത്. പാണ്ഡവരെ ഇല്ലാതാക്കാന്‍ ഇറങ്ങിത്തിരിച്ച ദുര്യോധനന് മലനടയിലെത്തിയപ്പോള്‍ ദാഹം തോന്നി. അടുത്തുള്ള വീട്ടിലെത്തി വെള്ളം ചോദിച്ചപ്പോള്‍ വീട്ടുകാരി കള്ളാണ് നല്‍കിയത്. ഇതിന്‍റെ സ്മരണയ്ക്കായാണ് ഇപ്പോള്‍ ഓള്‍ഡ് മങ്ക് ക്ഷേത്രത്തിലേക്ക് നല്‍കുന്നത്.

Loading...