ആലപ്പുഴ: വിവാഹം രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ വധൂവരന്മാർക്ക് കിട്ടിയ സമ്മാനങ്ങളുടെ പട്ടിക സമർപ്പിക്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ സർക്കാർ കർശനമാക്കുന്നു. ഇത് സംബന്ധിച്ച ഉത്തരവ് സാമൂഹ്യക്ഷേമ വകുപ്പ് അധികം വൈകാതെ പുറത്തിറക്കും. സമ്മാനപ്പട്ടികയിൽ വധൂവരന്മാർ ഒപ്പിടണം. മൂന്ന് പകർപ്പിൽ ഒരെണ്ണം അതത് മേഖലാ സത്രീധന നിരോധന ഓഫീസർക്ക് കൈമാറണം. കോഴിക്കോട്, എറണാകുളം, തിരുവനന്തപുരം എന്നിവിടങ്ങളിലാണ് മേഖലാ ഓഫീസർമാരുള്ളത്. രണ്ട് കോപ്പികൾ വധൂവരന്മാർ വെവ്വേറെ സൂക്ഷിക്കണം.

വിവാഹ മോചന കേസുകൾ കോടതിയിൽ എത്തുമ്പോൾ ഏറ്റവും വലിയ തർക്കം നടക്കുന്നത് വിവാഹ വേളയിൽ കൈമാറുന്ന സമ്മാനങ്ങളെക്കുറിച്ചാണ്. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് സർക്കാറിന്റെ പുതിയ നീക്കം.
1961 ലെ സ്ത്രീധന നിരോധന നിയമമാണ് നിലവിലുള്ളത്. വധൂ വരന്മാർക്ക് കിട്ടുന്ന സമ്മാനങ്ങൾ സ്ത്രീധനത്തിൽനിന്ന് സർക്കാർ ഒഴിവാക്കിയിരുന്നു. 1985 ൽ കേന്ദ്രസർക്കാർ കൊണ്ടുവന്ന ഭേദഗതിയിലൂടെയായിരുന്നു ഇത്. പക്ഷേ, വിവാഹ സമ്മാനങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് നല്കണമെന്ന വ്യവസ്ഥ പാലിക്കണമെന്ന് വ്യവസ്ഥ ചെയ്തിരുന്നു. സംസ്ഥാനത്ത് ഇത് കർശനമായി നടപ്പാക്കാനാണ് തീരുമാനം.

Loading...

വധുവരന്മാർക്ക് വിവാഹത്തിന് തൊട്ടു മുൻപും പിൻപും ലഭിക്കുന്ന സമ്മാനങ്ങളാണ് പട്ടികയിൽപെടുത്തേണ്ടത്. സമ്മാനങ്ങളുടെ പട്ടിക നല്‌കേണ്ടത് സാമൂഹികനിതീ വകുപ്പിന്റെ നിശ്ചിത ഫോറത്തിലാണ്. സമ്മാനങ്ങളുടെ എണ്ണം, സമ്മാനം നല്കിയ ആളിന്റെ പേര്, സമ്മാനത്തിന്റെ പേര്, സമ്മാനം നല്കിയ ആളുമായുള്ള ബന്ധം, അതിന്റെ കമ്പോളവില എന്നിവ നിർബന്ധമായും ചേർക്കണം. സ്വർണവും വാഹനവും വസ്ത്രവുമെല്ലാം ഇതിൽപെടും. സാമൂഹിക നീതി വകുപ്പിന്റെ വെബ്‌സൈറ്റിൽനിന്ന് ഈ േഫാറം ലഭിക്കും.

സമ്മാനപ്പട്ടിക നല്കിയില്ലെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും പരാതിപ്പെട്ടാൽ സാമൂഹികനീതി വകുപ്പിന് കേസെടുക്കാം. ഇതിനുള്ള പ്രചാരണ പരിപാടികൾക്ക് തുടക്കമായിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കെ.എസ്.ആർ.ടി.സി. ബസ്സുകളിലും ഇതുസംബന്ധിച്ച സ്‌ററിക്കർ പതിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാ കോളേജുകളും കേന്ദ്രീകരിച്ച് ക്ലാസ്സുകളും തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്.