നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു; മുല്ലപ്പെരിയാർ അണക്കെട്ടിന്റെ അവസാന സ്പിൽവെ ഷട്ടറും അടച്ചു

മഴ മാറിയതോടെ മുല്ലപ്പെരിയാർ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴു്കും കുറഞ്ഞു. ഇതോടെ അവസാന സ്പിൽവെ ഷട്ടറും അടച്ചിരിക്കുകയാണ്. 141 അടിയാണ് നിലവിലെ അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പ്. തമിഴ്‌നാട് കൊണ്ടുപോകുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 2000 ഘനയടിയായി കുറക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. നിലവിൽ അണക്കെട്ടിൽ സംഭരിക്കാൻ കഴിയുന്ന പരമാവധി വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് 141 അടിയാണ്.അതേസമയം, ഇടുക്കി അണക്കെട്ടിലെ ജലനിരപ്പിൽ നേരിയ കുറവ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുകയാണ്. 2399.08 അടിയാണ് നിലവിലെ ജലനിരപ്പ്. മഴ മാറിയതോടെ ഡാമിലേക്കുള്ള നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്.