ഓണം ബമ്പറിന്റെ ഒന്നാം സമ്മാനം നേടിയത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശി

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാന സർക്കാറിൻറെ ഓണം ബംപർ ലോട്ടറി നറുക്കെടുപ്പിൽ ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ചത് Tb 173964 ടിക്കറ്റിന്. സമ്മാനാർഹന് 12 കോടിയാണ് ഒന്നാം സമ്മാനമായി ലഭിക്കുക. 300 രൂപയാണ് ഭാഗ്യക്കുറിയുടെ വില. തിരുവനന്തപുരം ബേക്കറി ജംങ്ഷനിലുള്ള ഗോർക്കി ഭവനിലാണ് നറുക്കെടുപ്പ് നടന്നത്. ടിക്കറ്റ് സ്വന്തമാക്കിയത് തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ നിലവിൽ എറണാകുളത്ത് താമസിക്കുന്ന ചിന്നസ്വാമിക്കെന്നാണ് വിവരം. അയ്യപ്പൻകാവ് സ്വദേശിയായ അജേഷ് കുമാറാണ് ടിക്കറ്റ് വിറ്റത്. കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങൾക്കിടയിലും തിരുവോണം ബമ്പർ ഭാഗ്യക്കുറിക്ക് ഇത്തവണ മികച്ച വിൽപ്പനയാണ് ഉണ്ടായത്. ഇതുവരെ 44.10 ലക്ഷം ടിക്കറ്റുകൾ അച്ചടിച്ചുവെന്നും അതിൽ എല്ലാ ടിക്കറ്റുകളും വിറ്റുപോയെന്നും ലോട്ടറി വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.

രണ്ടാം സമ്മാനമായി ഒരു കോടി വീതം ആറുപേർക്കും മൂന്നാം സമ്മാനമായി 10 ലക്ഷം രൂപ വീതം 12 പേർക്കും ലഭിക്കും. നാലാം സമ്മാനമായി 12 പേർക്ക് 5 ലക്ഷം രൂപ വീതം നൽകും. ഒരു ലക്ഷം, 5000, 3000, 2000, 1000 രൂപയുടെ മറ്റ് അനവധി സമ്മാനങ്ങളുമുണ്ട്. ഒന്നാം സമ്മാനം ലഭിച്ച വ്യക്തിക്ക് ലഭിക്കുക നികുതിയും ഏജന്റ് കമ്മീഷനും കിഴിച്ച് 7 കോടി 56 ലക്ഷം രൂപയാണ്.

Loading...

സമ്മാനാർഹമായ ടിക്കറ്റ് നമ്പരുകൾ

ഒന്നാം സമ്മാനം [Rs.12 Crores]

Tb 173964

സമാശ്വാസ സമ്മാനം(5,00,000/-)

TA 173964 TC 173964 TD 173964 TE 173964 TG 173964

രണ്ടാം സമ്മാനം [Rs.1 Crore]

TA 738408 TB 474761 TC 570941 TD 764733 TE 360719 TG 787783

മൂന്നാം സമ്മാനം [10 Lakh]

TA 384157 TB 508969 TC 267297 TD 346104 TE 278977 TG 586641 TA 404617 TB 129322 TC 434658 TD 564773 TE 165858 TG 346570

നാലാം സമ്മാനം [5 Lakh]

TA 579257 TB 163619 TC 166362 TD 231778 TE 251503 TG 218595 TA 738402 TB 212872 TC 461768 TD 775969 TE 739462

TG 356038

അഞ്ചാം സമ്മാനം [1 Lakh]

09804 15015

ആറാം സമ്മാനം (5,000/-)

0287 0557 0821 0945 1711 1957 2135 2196 2646 3272 3733 3961 4186 4439 4597 4709 4746 4750 5689 5764 6011 6070 6224 6819 7372 7881 8398 9160 9525 9888

ഏഴാം സമ്മാനം (3000/-)

0721 0847 1195 1495 2063 2355 2409 2515 2564 2648 3184 3366 3444 3597 3690 4028 5202 5411 5419 5429 5819 5947 6702 6925 6993 7327 7479 7644 8045 8841 8971 9377 9614 9690 9720 9745

എട്ടാം സമ്മാനം (2000/-)

0011 0563 0612 0859 1395 1456 2186 2198 2224 2631 3404 3419 3914 3938 4021 4072 4720 4852 4976 5030 5239 5276 5380 5403 5543 5815 5905 6052 6193 6584 6986 7012 7065 7164 7178 7341 7756 7768 8190 8206 8225 8271 8276 8328 8747 9096 9172 9327 9596 9858

ഒമ്പതാം സമ്മാനം (1000/-)

<p>0116 2011 7732 0440 3925 7752 5562 3812 5298 5200 4046 2467 2214 6747 6138 4495 3485 4991 7679 4985 0327 8941 8998 7472 4155 4982 0377 6028 1069 2917 5261 0040 9950 4095 2885 9945 2086 1459 6068 4197 4237 6996 9307 8681 4287 4041 2607 0528 7664 3257 4216 6268 7407 1314 1949 3551 6351 1052 4826 4337 0061 3313 7026 4873 3557 4644 3527 0131 1840 9556 9613 2362 5683 5441 1007 0944 1482 0910 0964 7095 9610 4284 3040 7914 8058 3264 6263 7902 8170 7103 7911 6915 6286 7197 6463 6865 3019 1328 1986 8280 4520 3260 0579 4101 5709 4906 1874 0772 9625 4484 1073 8132 3963 5131 7799 7577 3816 3816 9809 3764 3179 2574 3919