മുഖ്യമന്ത്രിയെ അങ് കുടുക്കി കളയാം എന്ന പൂതി മനസ്സില് വെച്ചാൽ മതിയെന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് പിണറായി

വാർത്താ സമ്മേളനത്തിനിടെ മാധ്യമങ്ങളോട് ക്ഷുഭിതനായി മുഖ്യമന്ത്രി. മുഖ്യമന്ത്രിയുൾപ്പെട്ട വിജിലൻസ് തന്നെ സംസ്ഥാന സർക്കാറിനെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ അന്വേഷണം നടത്തുന്നത് ഉചിതമാണോ എന്ന മാധ്യമപ്രവർത്തകന്റെ ചോദ്യത്തിന് മറുപടി പറയുകയായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി. എന്ത് അസംബന്ധവും വിളിച്ച്‌ പറയുന്ന നാവുണ്ടായത് കൊണ്ട് അത് ചെയ്യരുതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

മുഖ്യമന്ത്രിയും തദ്ദേശസ്വയംഭരണ മന്ത്രിയുമൊക്കെ എന്തോ കുറ്റം ചെയ്തവരാണെന്നും, അവരെ എല്ലാവരെയും അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥർ വിളിപ്പിക്കാനിരിക്കുകയാണെന്നുമൊക്കെയാണ് നിങ്ങൾ കരുതുന്നത് എങ്കിൽ ആ പൂതി അങ് മനസ്സിൽ വെച്ചാൽ മതി.

Loading...

വിജിലൻസ് എന്നത് സ്വതന്ത്രമായ ഒരു ഏജൻസിയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾ പറയുംപോലെ മുഖ്യമന്ത്രി ഉൾപ്പെടുന്ന വിജിലൻസ് എന്നൊരു സം​ഗതിയില്ലെന്നും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഉണ്ടാവേണ്ട മാനസികാവസ്ഥയല്ല ഇതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.

സർക്കാരുമായുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ ശ്രമിക്കുമ്ബോൾ, അത് കേൾക്കുന്നതിലല്ല മാധ്യമങ്ങൾക്ക് താത്പര്യം. മറിച്ച്‌ അസംബന്ധങ്ങൾ വിളിച്ചു പറുകയാണ്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഓരോരുത്തർക്കും വ്യക്തമായ ലക്ഷ്യമുണ്ട്. തത്കാലം ആ ലക്ഷ്യത്തിന് മുന്നിൽ നിന്ന് തരാൻ മനസ്സില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.