സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കനക്കും; ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട്

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ കനക്കും. രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഒറ്റപ്പെട്ടയിടങ്ങളിൽ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് നൽകിയിരിക്കുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്. പത്തനംതിട്ട, ഇടുക്കി ജില്ലകളിലാണ് അടുത്ത മണിക്കൂറുകളിൽ മഴ സാധ്യതയുള്ളത്. അതേസമയം തന്നെ നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പ്രകാരം ഏഴ് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ ജാഗ്രത ഇപ്പോഴും തുടരുകയാണ്. ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, എറണാകുളം, ഇടുക്കി, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട് ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെല്ലോ അലർട്ടുള്ളത്.