എക്‌സാലോജിക് മരവിപ്പിക്കാൻ തെറ്റായ വിവരങ്ങൾ നൽകി, വീണ വിജയനെതിരെ കടുത്ത നടപടിക്ക് ആര്‍ഒസി

തിരുവനന്തപുരം : മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ മകൾ വീണ വിജയൻ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാണിച്ചതായി രജിസ്റ്റാർ ഓഫ് കമ്പനീസിൻറെ നിർണ്ണായക കണ്ടെത്തൽ. എക്സാലോജിക് കമ്പനി മരവിപ്പിക്കാനായി നൽകിയ അപേക്ഷയിലും സത്യവാങ്മൂലത്തിലും തെറ്റായ വിവരങ്ങളുള്ളതെന്നാണ് കണ്ടെത്തൽ. വീണയെ പ്രോസിക്യൂട്ട് ചെയ്യണമെന്നാണ് ബെംഗളൂരു ആർഒസിയുടെ റിപ്പോർട്ടിലുള്ളത്.

കമ്പനി മരവിപ്പിക്കുന്നതിനായുള്ള നടപടികളിൽ മുഴുവൻ വീണ കൃത്രിമം കാണിച്ചുവെന്നാണ് ആർഒസി കണ്ടെത്തിയത്. എക്സാലോജിക്ക് മരവിപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും ലംഘിച്ചാണ് വീണ അപേക്ഷയും സത്യവാങ്മൂലവും സമർപ്പിച്ചത്. രണ്ട് വർഷത്തോളം ഒരു ഇടപാടുകളും നടത്താത്ത കമ്പനികൾക്ക് മാത്രമേ മരവിപ്പിക്കലിന് അപേക്ഷ നൽകാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ.

Loading...

ഇത് മറച്ചുവെച്ചാണ് 2022 ൽ കമ്പനി അപേക്ഷ നൽകിയത്. 2021ൽ മെയ് മാസത്തിൽ എക്സാലോജിക്ക് ഇടപാട് നടത്തിയതിന് രേഖയുണ്ടെന്ന് ആര്‍ഒസി പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. തീർപ്പു കൽപ്പിക്കാത്ത നിയമ നടപടികളോ നികുതി അടക്കാൻ ഉണ്ടെങ്കിലോ മരവിപ്പിക്കലിന് അപേക്ഷിക്കാനാവില്ല. നിയമ നടപടികളില്ലെന്നും, നികുതി ബാക്കിയില്ലെന്നുമാണ് എക്സാലോജിക്ക് നൽകിയ രേഖ.

ആദായ നികുതിയായി 42,38,038 രൂപയും അതിന്റെ പലിശയും എക്സാലോജിക്ക് അടക്കാൻ ബാക്കിയുണ്ടായിരുന്നു. ഇതെല്ലാം മറച്ച് വച്ച്, എല്ലാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കുന്നുവെന്നുളള തെറ്റായ സാക്ഷ്യപത്രങ്ങളാണ് വീണയും എക്സാലോജിക്കും ഹാജരാക്കിയത്. എക്സാലോജിക്കിനും വീണയ്‌ക്കുമെതിരെ തടവ് ശിക്ഷയും പിഴയും കിട്ടാവുന്ന 447, 448, 449 വകുപ്പുകൾ ചുമത്തണമെന്ന് റിപ്പോർട്ടിൽ പറയുന്നു.