വേമ്പനാട്ടു കായല്‍ 20 വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചതുപ്പു നിലമാകും… മലയാളികളെ ഞെട്ടിക്കുന്ന പഠന റിപ്പോര്‍ട്ട് ഇങ്ങനെ

മലയാളികളെയാകെ നടുക്കുന്ന റിപ്പോര്‍ട്ട് പുറത്തു വിട്ട് കുഫോസ്. വേമ്പനാട്ടുകായല്‍ 20 വര്‍ഷത്തിനകം ചതുപ്പു നിലമായി മാറുമെന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ട്. കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിത്തട്ടില്‍ സസ്യങ്ങള്‍ വളരാന്‍ തുടങ്ങിയെന്ന് അന്താരാഷ്ട്ര കായല്‍ ഗവേഷണ കേന്ദ്രം കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. ആഴം കുറഞ്ഞതോടെ സൂര്യപ്രകാശം കായലിന്റെ അടിത്തട്ടിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങിയതോടെയാണിത്.

കായലിന്റെ ആഴം കുറയുന്നുവെന്നും മഴക്കാലത്ത് പോലും വെള്ളം കരയിലേക്ക് ഇരച്ച് കയറുന്നുമാണ് ഫിഷറീസ് സമുദ്ര പഠന സര്‍വകലാശാലയുടെ പഠനത്തില്‍ കണ്ടെത്തിയത്. വെള്ളം ശേഖരിക്കാനുള്ള ശേഷി കായലിന് നഷ്ടമാകുന്നതായും റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നു.

Loading...

കൊച്ചി-വൈപ്പിന്‍ ഭാഗത്തെ പാലങ്ങളുടെ നിര്‍മാണ ശേഷം ഉപേക്ഷിച്ച വസ്തുക്കളും പാലങ്ങള്‍ക്കടിയില്‍ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മാലിന്യവും നീക്കം ചെയ്ത് ഒഴുക്കു പുനഃസ്ഥാപിച്ചാൽ ഇതിന് ഏറെക്കുറെ പരിഹാരമാകും.

കായലിന്റെ വിസ്തൃതി 25 വര്‍ഷത്തിനിടയില്‍ 30% കുറഞ്ഞു. 1930ല്‍ തണ്ണീര്‍മുക്കം ഭാഗത്ത് വേമ്പനാട്ടു കായലിന്റെ ആഴം 8- 9 മീറ്റര്‍ ആയിരുന്നു. ഇപ്പോള്‍ 1.6- 4.5 മീറ്റര്‍ മാത്രമാണുള്ളത്.