സോള്‍ ഗായകന്‍ പേഴ്സി സ്ലെഡ്ജ് അന്തരിച്ചു

ലൂയിസിയാന: പ്രമുഖ സോള്‍ ഗായകന്‍ പേഴ്സി സ്ലെഡ്ജ് അന്തരിച്ചു. 74 വയസ്സായിരുന്നു. ലൂയിസിയാനയിലെ ബാറ്റന്‍‌റൂജിലുള്ള വസതിയില്‍ വച്ചായിരുന്നു അന്ത്യം. അദ്ദേഹത്തിന്റെ ‘വെന്‍ എ മേന്‍ ലവ്‌സ് എ വുമണ്‍’ എന്ന ഗാനം ലോകത്തില്‍ സൂപ്പര്‍ ഹിറ്റായിരുന്നു.

When a man loves a woman

Loading...

[Songwriters: WRIGHT, ANDREW JAMES / LEWIS, CALVIN HOUSTON
Published by: Lyrics © Sony/ATV Music Publishing LLC, Warner/Chappell Music, Inc.]

When a man loves a woman, he can’t keep his mind on nothing else
He’ll trade the world for the good thing he’s found
If she is bad, he can’t see it, she can do no wrong
Turn his back on his best friend if he put her down

When a man loves
a woman, spend his very last dime
Tryin’ to hold on to what he needs
He’d give up all his comforts, sleep out in the rain
If she said that’s the way it ought to be

Well, this man loves a woman
I gave you everything I had
Tryin’ to hold on to your high class love
Baby, please don’t treat me bad

When a man loves a woman, down deep in his soul
She can bring him such misery
If she plays him for a fool, he’s the last one to know
Lovin’ eyes can’t ever see

When a man loves a woman, he can do her no wrong
He can never own some other girl
Yes, when a man loves a woman I know exactly how he feels
‘Cause baby, baby, baby, you’re my world

When a man loves a woman I know exactly how he feels
‘Baby, baby, baby, you’re my world

Read more: Percy Sledge – When A Man Loves A Woman Lyrics | MetroLyrics