ആകാശത്ത് സ്‌ട്രോബറി മൂൺ, ഏഴ് മണിക്കും ഏഴരയ്‌ക്കും ഇടയിൽ ആകാശത്തേക്ക് നോക്കിയാൽ ആ അത്ഭുതം കാണാം

ജൂൺ 21-ാം തീയതി (ഇന്ന്) രാത്രി സ്‌ട്രോബറി നിറത്തിലുള്ള പൂർണ ചന്ദ്രൻ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് വാനനിരീക്ഷകർ. വാനനിരീക്ഷണം ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് അത് ആസ്വദിക്കാനുളള അവസരമാണ് ലഭിക്കുന്നത്. രാത്രി 7:08ന് സ്‌ട്രോബറി മൂൺ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുമെന്ന് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പറയുന്നു.

സ്‌ട്രോബറിയുടെ നിറത്തിൽ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രനെയാണ് സ്‌ട്രോബറി മൂൺ എന്ന് വിശേഷിപ്പിക്കുന്നത്. വടക്കുകിഴക്കൻ അമേരിക്കയിലെ ഗോത്രവർഗങ്ങളിൽ നിന്നാണ് ജൂൺ മാസത്തിൽ ഇത്തരത്തിൽ നിറഭേദത്തോടെ പ്രത്യക്ഷപ്പെടുന്ന ചന്ദ്രന് സ്‌ട്രോബറി മൂൺ എന്ന പേര് ലഭിച്ചത്. വസന്തകാലത്തെ വരവേൽക്കുന്നതിനായി പൂക്കൾ വിരിഞ്ഞു തുടങ്ങുന്നതും ഫലവർഗങ്ങൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകപ്പെടുന്നതുമായ സമയത്താണ് ഇത്തരത്തിൽ സ്‌ട്രോബറിയുടെ നിറത്തോടെയുളള അമ്പിളിക്കല ഗോത്രവർഗക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടത്.

Loading...

പിന്നീട് അവർക്കിടയിൽ അത് സ്ട്രോബറി മൂൺ എന്ന് അറിയപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ചക്രവാളത്തോട് ചന്ദ്രൻ അടുക്കുമ്പോൾ പ്രകാശ രശ്മികൾ അന്തരീക്ഷത്തിലെ സാന്ദ്രത കൂടിയ പാളികളിലൂടെ കടന്നു പോകുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിൽ ചുവന്ന നിറത്തിൽ കാണപ്പെടുന്നതെന്നാണ് ശാസ്ത്രജ്ഞർ അഭിപ്രായപ്പെടുന്നത്.